آخــریـــن مــزایــده ها
فراخوان مزایده عمومی شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از سالن بدنسازی بانوان…
آگهی مزایده عمومی شماره 06-98 فروش کاغذ باطله، کانتینر و کانکس مستعمل و معیوب، کولر و قطعات مربوطه…
آگهی مزایده عمومی شماره 05-98 فروش اقلام برق و ابزار دقیق اعم از ضایعات کابل، ضایعات سینی کابل،…
آخـــریـــن مناقصه ها
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات شبکه سیسکو NCS از…

روزنامه امروز

1
1
1
فراخوان مزایده عمومی شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از سالن بدنسازی بانوان…
آگهی مزایده عمومی شماره 06-98 فروش کاغذ باطله، کانتینر و کانکس مستعمل و معیوب، کولر و قطعات مربوطه…
آگهی مزایده عمومی شماره 05-98 فروش اقلام برق و ابزار دقیق اعم از ضایعات کابل، ضایعات سینی کابل،…
مزایده عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی «فروش 2000 تن کلوخه…
فراخوان مزایده عمومی شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از سالن بدنسازی بانوان…
آگهی مزایده عمومی شماره 06-98 فروش کاغذ باطله، کانتینر و کانکس مستعمل و معیوب، کولر و قطعات مربوطه…
آگهی مزایده عمومی شماره 05-98 فروش اقلام برق و ابزار دقیق اعم از ضایعات کابل، ضایعات سینی کابل،…
مزایده عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی «فروش 2000 تن کلوخه…

فهرست