آخــریـــن مــزایــده ها
مـزایــده به اطلاع می‌رساند مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی در نظر دارد سرقفلی یک باب پاساژ واقع…
آگهی مزایده عمومی دستگاه مزایده گذار: دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران موضوع  مزایده:بوفه بیمارستان امیرالمومنین(ع) مبلغ سپرده: 60/000/000…
آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین با اعیانی در حاجی بکندی استان گیلان به شماره مزایده 5-99…
آخـــریـــن مناقصه ها
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی نام مناقصه‌گزار: مجتمع شهید باقری موضوع مناقصه: نوع مناقصه: مناقصه عمومی تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه…

روزنامه امروز

1
1
1
مـزایــده به اطلاع می‌رساند مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی در نظر دارد سرقفلی یک باب پاساژ واقع…
آگهی مزایده عمومی دستگاه مزایده گذار: دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران موضوع  مزایده:بوفه بیمارستان امیرالمومنین(ع) مبلغ سپرده: 60/000/000…
آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین با اعیانی در حاجی بکندی استان گیلان به شماره مزایده 5-99…
 آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از آزمایشگاه سازه های انتقال نیروی سایت اراک (01/ع/99)  پژوهشگاه در نظر…
مـزایــده به اطلاع می‌رساند مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی در نظر دارد سرقفلی یک باب پاساژ واقع…
آگهی مزایده عمومی دستگاه مزایده گذار: دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران موضوع  مزایده:بوفه بیمارستان امیرالمومنین(ع) مبلغ سپرده: 60/000/000…
آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین با اعیانی در حاجی بکندی استان گیلان به شماره مزایده 5-99…
 آگهی مزایده واگذاری حق بهره برداری از آزمایشگاه سازه های انتقال نیروی سایت اراک (01/ع/99)  پژوهشگاه در نظر…

فهرست