آخــریـــن مــزایــده ها
مزایده عمومی شهرداری لواسان به استناد مجوز شماره 227 مورخ 99/4/23شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت…
مزایده اموال غیر منقول اداره کل امورمالیاتی استان گلستان بنابر اختیارات حاصل از مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده…
مزایده جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر به سایـت شـرکـت سـودیکـو مـراجعـه فـرمایید.
آخـــریـــن مناقصه ها
سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات، انجام امور مربوط به خرید، نصب،…
سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات، انجام امور مربوط به خرید، نصب،…
شرکت پالایش نفت لاوان درنظردارد خرید COMPLETE BARE SHAFT BLOWER  را  پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و…

روزنامه امروز

1
1
1
مزایده عمومی شهرداری لواسان به استناد مجوز شماره 227 مورخ 99/4/23شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت…
مزایده اموال غیر منقول اداره کل امورمالیاتی استان گلستان بنابر اختیارات حاصل از مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده…
مزایده جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر به سایـت شـرکـت سـودیکـو مـراجعـه فـرمایید.
صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره­برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر…
مزایده عمومی شهرداری لواسان به استناد مجوز شماره 227 مورخ 99/4/23شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت…
مزایده اموال غیر منقول اداره کل امورمالیاتی استان گلستان بنابر اختیارات حاصل از مقررات آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده…
مزایده جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر به سایـت شـرکـت سـودیکـو مـراجعـه فـرمایید.
صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره­برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر…

فهرست