آخــریـــن مــزایــده ها
مـزایـده دستگاه مناقصه‌گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده: ششدانگ یک قطعه زمین درمنطقه اسب چین شهرستان تنکابن…
مزایده عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مزایده عمومی فروش املاک شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
آخـــریـــن مناقصه ها
مناقصه عمومی دو مرحله‌ای(توأم با ارزیابی کیفی و فنی) شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر…
مناقصه شرکت انتقال گاز (منطقه شش عملیات انتقال گاز) در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی، تأسیسات، خدمات دفتری،…
مناقصه عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در نظر دارد خدمات ذیل‌الذکر را طبق شرایط کلی آگهی…

روزنامه امروز

1
1
1
مـزایـده دستگاه مناقصه‌گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده: ششدانگ یک قطعه زمین درمنطقه اسب چین شهرستان تنکابن…
مزایده عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مزایده عمومی فروش املاک شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
مزایده عمومی سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 24262 متر مربع…
مـزایـده دستگاه مناقصه‌گزار: اداره کل شیلات مازندران موضوع مزایده: ششدانگ یک قطعه زمین درمنطقه اسب چین شهرستان تنکابن…
مزایده عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مزایده عمومی فروش املاک شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
مزایده عمومی سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد فروش یک قطعه زمین به مساحت 24262 متر مربع…

فهرست