آزمایشگاه ملی  نقشه برداری مغز(مناقصه خرید یک دستگاه  الکتروانسفالوگراف ((EEG 128 کاناله)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

 کد در ایران کالا: ۱۲۱

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

آگهی مناقصه

            آزمایشگاه ملی  نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه  الکتروانسفالوگراف ((EEG 128 کاناله از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه حداکثرتا تاریخ 13/7/98 به سایت اینترنتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (www.nbml.ir)  و یا به آدرس تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ ضلع جنوبی دانشکده برق مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت تحویل اسناد به آزمایشگاه تا آخر وقت اداری روزسه شنبه 23/7/98

تلفن تماس : 99-882253696 داخلی 308

میزان سپرده شرکت در مناقصه 600.000.000 ریال بصورت سپرده نقدی، ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی به شرح بند 4 شرایط مناقصه

هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

زمان و مکان برگزاری مناقصه : روز  مورخ  چهارشنبه 24 مهر ماه 1398 ساعت ده صبح در محل آزمایشگاه

سایر شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته و شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ به قید قبولی امضاء نموده و کلیه مدارک و اسناد مربوطه را در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست