آگهی مناقصه عمومی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پارس خودرو

 نشانی: 

 

آگهی مناقصه عمومی

شماره 06 – 1401

شرکت پارس خودرو در نظر دارد فعالیت های مندرج در جدول ذیل را به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . لـذا از کلیـه تامین کنندگان و پیمانکاران دارای صلاحیت با تجربه و سابقه کاری مرتبط دعوت به عمل می آید مطابق فعالیت ها و شرایط مندرج در جدول ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  • زمان دریافت اسناد : از روز سه شنبه مورخ 18/05/1401  لغایت روز چهارشنبه 26/05/1401 (ساعت 9 صبح لغایت 15 عصر- به جز ایام تعطیل)
  • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه مدارک : تهران، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، شرکت پارس خودرو ، حوزه معاونت بازرگانی، مدیریت خرید خدمات، اداره خرید خدمات مهندسی و لجستیگ  تلفن : 48914527
  • هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 500.000ریال(پانصد هزارریال) به حساب جام شماره 7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.
  • برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
  • مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ارائه شده سه ماه می باشد.
  • شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول تمامی شروط اسناد مناقصه می باشد.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
  • هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شرکت پارس خودرو در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار خواهد بود.

بدیهی است ارائه و تحویل مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد, لذا تیم ارزیابی پارس خودرو به منظور بررسی و ارزیابی توان فنی و بازرگانی (پاکت الف) شرکتهای داوطلب ، از امکانات آن مجموعه بازدید خواهد نمود.

شرح فعالیت الزام مورد نظر ضمانت شرکت در مناقصه (ریال) محل دریافت اسناد
پروژه طراحی سیستم اعلام واطفاء حریق اتوماتیک پست های برق در سطح شرکت پارس خودرو 1-       ارائه آخرین گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادره از وزارت کار و امور اجتماعی  در همه موارد

2-      سایر موارد و الزامات مندرج در اسناد مناقصه که میبایست رعایت گردد .

80.000.000 معاونت بازرگانی مدیریت خرید خدمات –  اداره خرید خدمات مهندسی و لجستیگ
انتخاب پیمانکار تست و تعمیر سیلندرهای گاز لیفتراک 140.000.000
اجرائی عملیات زیرسازی و  آسفالت محوطه رک و پالت سایت جنوبی شرکت 270.000.000
اجرائی اپوکسی بصورت لکه گیری به همراه زیرسازی و  مراحل مورد نیاز روی سطوح بتونی و فلزی مطابق رال رنگ و ضخامت اپوکسی در سالن های تولیدی 350.000.000
پروژه استفاده مجدد از پساب خروجی فاضلاب تصفیه در سالن رنگ متمرکز با احداث سیستم تصفیه تکمیلی طبق مشخصات شرح کار 550.000.000

 

 

روابط عمومی شرکت پارس خودرو

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست