آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

 کد در ایران کالا: ۱۵۸

 وبسایت:setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

 نشانی: استان مازندران - نوشهر - میدان بندر - ساختمان اداری - طبقه همکف - دبیرخانه مرکزی بندر نوشهر

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران – منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر در نظر دارد در اجرای قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 آن به شماره 84136/ت 33560 هـ مورخ 85/7/16 پروژه با مشخصات ذیل را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکار واجدصلاحیت واگذار نماید.
موضوع مناقصه: تامین، نصب و راه‌اندازی سیستم‌های حفاظت الکترونیکی بندر نوشهر
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: 2098003822000006
سپرده شرکت در مناقصه: مناقصه‌گران می‌بایست ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات با اصل فیش واریز به حساب شماره 2196455009003 سپهر بندر نوشهر نزد بانک صادرات شعبه 2008 نوشهر به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال (2.410.000.000 ریال) به نام اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران ارایه نمایند.
مدت اجرای کار: 12 ماه
شرایط متقاضیان:
1- کلیه شرکت‌های تامین‌کننده و پیمانکاری دارای صلاحیت داخلی
2- ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 96 توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابرسان رسمی
محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد:
مناقصه‌گران می‌توانند حداکثر تا ساعت 17 مورخ 1398/07/18 نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir به صورت رایگان اقدام نمایند.
محل و مهلت بارگذاری اسناد مناقصه: مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir حداکثر تا ساعت 12 مورخ 1398/08/11 می‌باشد.
محل و مهلت تحویل پاکت الف:
مهلت تحویل پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا فیش واریز نقدی) اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 12 مورخ 1398/08/11 به آدرس استان مازندران – نوشهر – میدان بندر – ساختمان اداری – طبقه همکف – دبیرخانه مرکزی بندر نوشهر می‌باشد.
تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه:
جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 9 صبح مورخ 1398/8/12 در سالن جلسات اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران برگزار می‌گردد.

 

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست