آگهی شناسایی پیمانکار جهت در خصوص گسترش فضای ساختمان درمانگاه صنعتی – شرکت پالایش نفت لاوان

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۲۰۹۹۰۹۳۷۶۹۰۰۰۰۸۴

 وبسایت:WWW.LORC.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت لاوان

 نشانی: شیراز-انتهای بلوار امیر کبیر،بعد از پل شهید علی پور(پل گچی)،مجتمع زیمنکو،تدارکات کالا ،شركت پالايش نفت لاوان

شرکت پالایش نفت لاوان درنظردارد گسترش فضای ساختمان درمانگاه صنعتی  را  پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و احراز صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار با سابقه، مجرب و واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیانی که دارای شرایط زیر می باشند دعوت می گردد تا پس از مطالعه شرایط مناقصه از طریق دریافت اسناد  از  آدرس WWW.LORC.IR (لینک مناقصه هاواستعلام ها –زیر گروه مناقصه  ) مطابق با اطلاعات درخواستی نسبت به دریافت اسناد و بارگزاری پاسخ استعلام در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد ایران اقدام نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صلاحیت، جهت شرکت در مناقصه اقدام لازم به عمل آید.

الف : شرایط انجام کار
 • توانایی انجام کار در جزیریه لاوان، توانمندی و تسلط بر انجام کار، دارا بودن دانش فنی و امکانات و تجهیزات کامل موضوع مناقصه
 • توانمندی در ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 260،000،000 ریال
 • دارا بودن شخصیت حقوقی
 • مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معاملات و مناقصات باشد

ب : مدارک مورد نیاز

اعلام آمادگی (از طریق نمابر فوق الذکر و یا پست الکترونیکی شرکت)دریافت و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir) مطابق با مفاد دفترچه مناقصه شامل موارد ذیل:

 • یک نسخه از اساسنامه شرکت (برابر اصل)
 • یک نسخه از آگهی ثبت شرکت (برابر اصل)
 • یک نسخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت براساس روزنامه رسمی (برابر اصل)
 • ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی
 • تکمیل پرسشنامه دریافت اطلاعات.
 • ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی.
 • ارائه رزومه کامل که شامل همه بخش های زیر باشد:

الف) ارائه سوابق کارهای  گذشته و گواهی حسن انجام کار از  کارفرمایان پیشین

ب)یک نسخه (برابر اصل) قراردادهای انجام شده در کارهای مشابه

ج) توان مالی شرکت(گزارش حسابرس مستقل/ترازنامه وصورت سود وزیان /نامه تائید اعتبار بانک)

د) گواهینامه صلاحیت پیمانکاری و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 ه)مشخصات فردی و سوابق کاری نیروهای متخصص و عملیاتی شرکت

 • کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری شوند و به مدارک ارسالی مبهم ،ناقص،مخدوش و دارای مغایرت و همچنین مدارکی که بعد ار مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(درج شماره آگهی و شماره مناقصه روی پاکت پیشنهاد الزامی است)

 

 • دریافت اسناد و بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد ایران الزامی میباشد.
فراخوان مناقصه عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تولید و تأمین 10هزار جفت…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 01-05-1400 مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در نظر دارد خدمات طراحی…
فراخوان مناقصه عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تولید و تأمین 10هزار جفت…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 01-05-1400 مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در نظر دارد خدمات طراحی…
فهرست