آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی درخصوص خرید TUBE – شرکت پالایش نفت لاوان

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۲۰۹۹۰۹۳۷۶۹۰۰۰۰۶۹

 وبسایت:WWW.LORC.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت لاوان

 نشانی: شیراز-انتهای بلوار امیر کبیر،بعد از پل شهید علی پور(پل گچی)،مجتمع زیمنکو،تدارکات کالا ،شركت پالايش نفت لاوان

شرکت پالایش نفت لاوان درنظردارد خرید TUBE را  پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و احراز صلاحیت از طریق مناقصه عمومی به شرکت های مجرب و واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیانی که دارای شرایط زیر می باشند دعوت می گردد تا پس از مطالعه شرایط مناقصه از طریق دریافت اسناد  از  آدرس WWW.LORC.IR (لینک مناقصه هاواستعلام ها –زیر گروه مناقصه  ) مطابق با اطلاعات درخواستی نسبت به دریافت اسناد و بارگزاری پاسخ استعلام در مهلت مقرر شده در سامانه ستاد ایران اقدام نمایند تا پس از ارزیابی و تأیید صلاحیت، جهت شرکت در مناقصه اقدام لازم به عمل آید.

مناقصه گر می بایست متعهد گردد مفاد قانون حداکثری تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی طی بخشنامه شماره 30206 مورخ 15/03/98 ریاست محترم جمهوری و بخشنامه شماره 19091/364 مورخ 12/03/98 مجلس شورای اسلامی جهت تامین این کالا را رعایت نموده و نسبت به ثبت توانمندی خود در خصوص تامین کالای مورد مناقصه در سامانه ماده 4 قانون مذکور(Tavaniran.ir  ) اقدام نماید.لذا مناقصه گزار  در این خصوص هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت و کلیه مسئولیت این بند بعهده فروشنده می باشد.

الف : شرایط انجام کار

 • دارا بودن تجهیزات و امکانات و تخصص لازم و توانایی انجام کار
 • دارا بودن توانایی مالی و فنی کافی جهت انجام موضوع مناقصه
 • دارا بودن شخصیت حقوقی
 • مناقصه گر نباید مشمول قانون منع مداخله در معاملات و مناقصات باشد.

ب : مدارک مورد نیاز

ارسال فرم اعلام آمادگی (از طریق نمابر فوق الذکر و یا پست الکترونیکی شرکت)دریافت و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir) مطابق با مفاد دفترچه مناقصه شامل موارد ذیل:

 • اعلام آمادگی (از طریق نمابر فوق الذکر و یا پست الکترونیکی شرکت)و بارگزاری اسناد در سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir)
 • یک نسخه از اساسنامه شرکت (برابر اصل)
 • یک نسخه از آگهی ثبت شرکت (برابر اصل)
 • یک نسخه از آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت براساس روزنامه رسمی (برابر اصل)
 • ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی (خریداران)
 • تکمیل پرسشنامه دریافت اطلاعات.
 • ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی.
 • ارائه رزومه کامل مناقصه گر ، لیست و آدرس مشتریان.
 • طبق مصوبات هیئت محترم وزیران، ارائه شناسه ملی کالا و خدمات (ایران کد) الزامی میباشد.
 • توانایی ارائه سپرده شرکت در مناقصه در صورت تأیید صلاحیت فنی.(میزان سپرده 607،500،000 ریال )
 • کلیه مدارک باید در مهلت مقرر به صورت منظم و دسته بندی شده در سامانه ستاد ایران بارگزاری شوند و به مدارک ارسالی مبهم ،ناقص،مخدوش و دارای مغایرت و همچنین مدارکی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • نظر به اهمیت موضوع ،شرکت پالایش نفت لاوان نسبت به تایید و یا رد صلاحیت هر یک از شرکت های متقاضی مختار بوده و مناقصه گر از این بابت حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.
 • مناقصه گزار در هر کدام از مراحل انجام مناقصه حسب قوانین و مقررات شرکت و بنا بر تشخیص خود مجاز به رد صلاحیت و حذف شرکت های حاضر در مناقصه می باشد.
 • بارگزاری مدارک تا تاریخ درج شده در سامانه ستاد ایران الزامی می باشد.
آگهی مناقصه گروه 401 فناوری اطلاعات نزاجا در نظر دارد نسبت به خریداری دو دستگاه (تلویزیون شهری) نصب…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1400-018 اجاره 19 دستگاه خودرو موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
آگهی مناقصه گروه 401 فناوری اطلاعات نزاجا در نظر دارد نسبت به خریداری دو دستگاه (تلویزیون شهری) نصب…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره آگهی: GT-1400-018 اجاره 19 دستگاه خودرو موضوع: تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه عمومی…
فهرست