آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت صنایع پتروشیمی سبلان

 نشانی: 

بنام خدا

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار (نوبت اول)

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان در نظر دارد خدمات نگهداشت و تعمیرات مجتمع متانول خود را از طریق شناسایی پیمانکاران واجد شرایط پس از ارزیابی کیفی متقاضیان به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

بدینوسیله شرکت های واجد شرایط می‌توانند فرم ارزیابی کیفی را از طریق وب سایت شرکت صنایع پتروشیمی سبلان به آدرس ذیل مشاهده و تکمیل نمایند:

WWW.SABALANPICO.COM

لذا به همین منظور از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر این آگهی فرم ارزیابی را از طریق آدرس وب سایت فوق تهیه و سپس نامه اعلام آمادگی و سوابق اجرایی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

TENDER@SABALANPICO.COM

بدیهی است ارسال مدارک به منزله شرکت در مناقصه نبوده و پیمانکاران واجد شرایط از طریق دعوتنامه کتبی به مناقصه دعوت خواهند گردید.

ضمناً شماره تماس 18-96667117-021 ( داخلی 2974)  برای کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته شده است.

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست