آگهی فراخوان مجدد مناقصه مناقصه شماره ۱-۵۰۵۷/۹۷ (تجدید)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

 کد در ایران کالا: ۸۶

 وبسایت:WWW.SPGC.IR- WWW.TENDER.BAZRASI.IR – WWW.IETS.MPORG.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 نشانی: استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه پنجم، خدمات پیمان‌ها

آگهی فراخوان مجدد مناقصه

نوبت اول                        شماره مجوز:4148/1398

شماره مناقصه مناقصه شماره 1-5057/97 (تجدید)
شرح مختصر مناقصه به روزرسانی سیستم YOKOGAWA EXAQUANTUM PIMS پالایشگاه پنجم با لایسنس جدید
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان 720.500.000 ریال می‌باشد.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین‌نامه تضمین شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیأت وزیران می‌باشد.
تبصره:‌ در صورت ارایه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت وجه نقد مبلغ نقدی می‌بایست به حساب سیبای شماره 0111112525008 نزد بانک ملی ایران شعبه عسلویه کد 7725 به نام پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی واریز و فیش واریزی در داخل پاکت «الف» ارایه گردد.
مهلت تکمیل اطلاعات در سایت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 1398/07/28 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط 1398/08/14
آخرین مهلت ارایه پیشنهادات 1398/08/26 تاریخ گشایش پاکات مالی 1398/08/28
آدرس و تلفن مناقصه‌گزار استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه پنجم، خدمات پیمان‌ها – تلفن 6-7521 (داخلی) 0773131

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت
WWW.SPGC.IR- WWW.TENDER.BAZRASI.IR – WWW.IETS.MPORG.IR
مراجعه و یا با شماره تلفن 6-7521 (داخلی) 0773131 تماس حاصل فرمایند.
توجه: مناقصه گران می بایست از طریق سایت http://tender.spgc.ir (سامانه برگزاری الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعات منابع شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی) نسبت به ثبت‌نام اقدام و سپس کلیه فرم‌های ارزیابی صلاحیت مختص این مناقصه را به دقت مطالعه، بررسی و تا قبل از اتمام مهلت مقرر تکمیل نمایند. بررسی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بصورت غیرحضوری و صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد گرفت.

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست