آگهی مزایده چهار قطعه مسکونی ویلائی در شهرستان دماوند

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

 نشانی: 

آگهی مزایده

چهار قطعه مسکونی ویلائی در شهرستان دماوند

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در نظر دارد، چهار قطعه از واحدهای مسکونی ویلائی (تا مرحله اتمام اسکلت و سقف) محله کردر واقع در شهرستان دماوند خود را از طریق برگزاری مزایده و بر مبنای قیمت پایه مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 13:30 مورخ 19/05/1401 به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران ،طبقه همکف واحد واگذاری و جهت تسلیم پاکات پیشنهاد تا ساعت13:30 مورخ 29/05/1401 .به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33،بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان تهران، طبقه چهارم واحد اداره حراست مراجعه نمایند.

ضمناً جهت بازدید می توانند همه روزه به استثنای ایام تعطیل از ساعت 8 الی 13:30 برای قطعات مسکونی ویلائی (محله کردر) شهرستان دماوند به نشانی :  دماوند – گیلاوند ، با هماهنگی بنیاد مسکن شهرستان دماوند ، تلفن 76341700 مراجعه نمایند.

توضیحات:

1- بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان تهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

2- پیشنهادهای فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر،مخدوش،مبهم و مشروط مردود می باشند.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در اسناد مزایده الزامی می باشند.

4- سپرده شرکت در مزایده برای قطعات مسکونی ویلائی مطابق جدول مندرج در شرایط مزایده می باشد که متقاضیان می توانند به یکی از روشهای ذیل ارائه نمایند:

4-1- ضمانت نامه بانکی

4-2- واریز وجه نقد به حساب شبا بانک سامان IR720560086904002917634001 به نام بنیاد مسکن استان تهران.

5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید قطعات مسکونی در ساعت 10 صبح مورخ 30/05/1401  در محل سالن اجتماعات بنیادمسکن استان تهران به نشانی تهران،خیابان ستارخان،خیابان نیایش،پلاک33 بازگشایی خواهد شد./

 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست