آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۰/۱

 کد در ایران کالا: ۳۶۰

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت توسعه منابع انرژي توان

 نشانی: تهران، ميدان بسيج، جاده خاوران، بعد از بازار گل امام رضا (ع)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 64609809

گروه صنعتی شهید عارفی ( ذوب فلزات فجر ) در نظر دارد نسبت به عملیات اکتشاف بخش سولفیدی معدن مس دوگان شامل : حفاری و مغزه گیری به مقدار 3000 متر توسط پیمانکار واجد شرایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای
اقدام نماید.
لذا از کلیه شرکتهای توانمند و صلاحیتدار که دارای سابقه فعالیت در زمینه فوق می باشند دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 98/9/24 جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: تهران، میدان بسیج، جاده خاوران، بعد از بازار گل امام رضا (ع) ،
جنب کارخانجات سیمان تهران، گروه صنعتی شهید عارفی ( ذوب فلزات فجر ) ، مدیریت بازرگانی مراجعه نمایند.
تلفن : 33421185 – 33421177
مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
واریز مبلغ-400/000ریال جهت خرید و دریافت اسناد شرکت در مناقصه به حساب جاری شماره 1291800036206 بانک سپه ذوب فلزات غنی آباد تهران کد 1291 به‌نام شرکت توسعه منابع انرژی توان و یا از طریق دستگاه کارتخوان و ارائه معرفی نامه الزامی میباشد.
سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ -/700,000,000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی در وجه شرکت توسعه منابع انرژی توان میباشد.
آخرین مهلت ارسال پاکات تا تاریخ 98/10/1 میباشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه فوق ، در اسناد مناقصه مندرج میباشد .

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست