آگهی مناقصه عمومی  شماره ۱-۷

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۰۷/۲۹

 کد در ایران کالا: ۴۷

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جدید پرند

 نشانی: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهرانـ ساوه، فاز دو شهر جدید پرند

آگهی مناقصه عمومی  شماره 1-7

 شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهرانـ ساوه، فاز دو شهر جدید پرند در نظر دارد اجرای لکه‌گیری و ترمیم آسفالت و نوارهای حفاری در سطح فازهای مختلف مسکن مهر شهر جدید پرند، در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند، را حسب مشخصات ذیل به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 5 راه و ترابری و ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 576756/95 مورخ 95/03/31 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند، واگذار نماید:

جمع کل برآورد: 29.662.658.756 ریال (بر اساس فهارس بهای سال 98)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 1.483.132.938 ریال حسب بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

 

الف) مهلت فروش اسناد از تاریخ 98/07/08 تا پایان وقت اداری 98/07/14(به‌استثنای پنج‌شنبه و ایام تعطیل)

ب) آخرین‌مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری مورخ 98/07/29

پ) محل تحویل اسناد: دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند (به آدرس فوق الاشاره)

پ) تاریخ بازگشایی پیشنهادها: 98/07/30 ساعت 10 صبح (اتاق جلسات)

متقاضیان می‌بایستی مبلغ –3.000.000 ریال برای خرید اسناد مناقصه، به حساب جاری شبا 780100004001036904005068 IR با شناسه واریز 367036974285120158877436912066 نزد بانک مرکزی بنام شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، قابل پرداخت در کلیه بانک‌های دارای حساب از طریق سیستم ساتنا و پایا، به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت عمران شهرهای جدید واریز و نماینده فنی و مطلع، همراه با فیش مربوطه و معرفی‌نامه برای دریافت اسناد به اداره امور پیمان و رسیدگی شرکت به آدرس فوق الاشاره، مراجعه نمایید (تلفن تماس: 5-56790051-021)

شرکت عمران شهر جدید پرند

 

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست