اجاره زمین کشاورزی جهت کشت هویج وشلغم بمساحت ۹۵هزار متر مربع

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: گروه هتل‌های کوثر

 نشانی: 

 

آگهی مزایده عمومی

 

1.       مزایده گزار: مجتمع فرهنگی و تفریحی ایثار  (کوثر البرز) به نشانی : کیلومتر 12 اتوبان کرج قزوین، کردان به سمت کوهسار، بعد از روستای بانو صحرا .

2.       موضوع مزایده : اجاره زمین کشاورزی جهت کشت هویج وشلغم بمساحت 95هزار متر مربع

3.      مبلغ پایه کارشناسی اجاره: مبلغ 1.80.000.000ریال معادل یکصد و هشتاد میلیون تومان جهت یک فصل کشت .

4.      تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره 0100515247000  نزد بانک صادرات به نام مجتمع فرهنگی و تفریحی ایثار به مبلغ  100.000.000 ریال.

5.      محل و مهلت دریافت اسناد مزایده : آدرس ذکر شده در بند 1 و تا پایان ساعت 16 مورخ 1400/09/06

6.      محل و مهلت تحویل پیشنهادات: آدرس دفتر مرکزی آدرس زیر  تا پایان ساعت 16 مورخ 10/09/1400

7.      محل و زمان بازگشایی پیشنهادات: تهران، خیابان آیت الله طالقانی، خیابان ایرانشهر شمالی، روبروی خیابان اراک پلاک 137، سازمان مجتمع­های فرهنگی سیاحتی کوثر (سازمان مرکزی) مورخ  1400/09/13

جهت کسب اطلاعات با شماره 6-44324242-026 واحد پشتیبانی تماس حاصل نمائید

 

 

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست