اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر 

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

 نشانی: 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر  در محدوده  مناطق نارمک ،نیاوران،بوعلی،خیام،مولوی،هفده شهریور  خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

شرح مختصری از کار:

شماره مناقصه 011010077
ارزیابی کیفی دارد
موضوع مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر
محدوده عملیاتی مناطق برق نارمک ،نیاوران،بوعلی،خیام،مولوی،هفده شهریور
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه  ( ریال ) 1،655،000،000
مهلت فروش اسناد از روز چهارشنبه تاریخ 01/04/1401 لغایت روز دوشنبه  تاریخ 06/04/1401
تاریخ دریافت اسناد مناقصه از مناقصه گران تا ساعت 12 روز دوشنبه  تاریخ  20/04/1401
تاریخ بازگشائی اسناد مناقصه ساعت10 صبح روز  چهارشنبه  تاریخ  22/04/1401
محل تحویل و بازگشایی اسناد نشانی تهران ـ خیابان شیخ بهایی جنوبی ـ شهرک والفجر ـ انتهای کوچه سوم ـ اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ـ محل بازگشائی سالن جلسات

نوع سپرده شرکت در مناقصه: بصورت  ضمانت نامه بانکی  و یا چک تضمین شده بانکی  یا واریز وجه بحساب جاری شماره 0101801171004 بنام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بانک صادرات شعبه ملاصدرا و یا مطالبات ثبت و تایید شده نزد امور مالی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ارائه نمایند.

به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ فروش اسناد: جهت شرکت در مناقصه ، مبلغ 1.500.000 ریال بصورت الکترونیکی  صرفا”از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت شرکت به نشانی  http://www.tbtb.ir  – بنر ثبت نام مناقصه و مزایده اقدام به خرید اسناد نمایند

به پیشنهادهای فاقد امضاء ،‌مشروط ،‌مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل می شود ، مطلقا ” ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط متقاضیان جهت شرکت در مناقصه :

– داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دررشته نیرو ازمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی) الزامی میباشد.

– داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

– هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه  بعهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد .

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشانی های کسب اطلاعات بیشتر :

سایت شبکه اطلاع رسانی معاملات شرکت توانیر:www.tavanir.org.ir

سایت پایگاه ملی مناقصات:  http://iets.mporg.ir

سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ : http:// tbtb.ir

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ(سهامی خاص)

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست