احداث ایستگاههای تقلیل فشار،اجرای شبکه تغذیه و توزیع و گازرسانی به شهر چابهارفازاول ( شامل احداث ایستگاهها و اجرای انشعاب خط انتقال ورودی ایستگاه،اجرای حدود ۳۸.۰۰۰ شبکه تغذیه و حدود ۲۱۸.۰۰۰ متر شبکه توزیع و نصب حدود ۱۹۰ انشعاب و… در مدت ۶۶۰روزتقویمی با حداق ۴اکیپ کامل فولادی و ۴اکیپ پلی اتیلن مجزا و مستقل )

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت گاز استان خراسان رضوی

 نشانی: 

تجدیدآگهی مناقصــه

(  ارزیابی کیـفی  )

1) مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی

 2) موضوع مناقصه : احداث ایستگاههای تقلیل فشار،اجرای شبکه تغذیه و توزیع و گازرسانی به شهر چابهارفازاول ( شامل احداث ایستگاهها و اجرای انشعاب خط انتقال ورودی ایستگاه،اجرای حدود 38.000 شبکه تغذیه و حدود 218.000 متر شبکه توزیع و نصب حدود 190 انشعاب و… در مدت 660روزتقویمی با حداق 4اکیپ کامل فولادی و 4اکیپ پلی اتیلن مجزا و مستقل )

3)   شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن حداقل رتبه 2در رشته تاسیسات و تجهیزات/3 در رشته نفت و گاز ازسازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کارو امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

4دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی کیفی : از سایت مذکور از ساعت 08:00 مورخ 12/05/1401 تا مورخ 19/05/1401 اعلام شده در سامانه ستاد

  • بارگذاری اسناد استعلام ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن : تامورخ 02/06/1401 اعلام شده در سامانه ستاد
  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.

تبصره: مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و اصلاحات بعدی آن، شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای صلاحیت مورد نیاز، شامل تخفیف 50 درصدی در مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشند.

  • یادآورد می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد.
  • رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد.

شایان ذکر است دسترسی به متن  این آگهی، در سایت WWW.nigc-khrz.ir   امکان پذیربوده و در صورت  نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با تلفن: 37072532-051  – فاکس 37640036  – 051 تماس بگیرید.

                                                               روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست