اصلاحیه آگهی مزایده شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد

 نشانی: 

اصلاحیه آگهی مزایده شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت

پیرو چاپ آگهی مزایده عمومی شماره 99/10 در روزنامه ایران مورخ 99/4/2 به اطلاع می‌رساند، ردیف 1 استان سمنان با کد شناسه 10083 و ردیف 8 استان خراسان رضوی با کد شناسه 307291 و ردیف 5 استان قزوین با کد شناسه 304319 آگهی یادشده از مزایده حذف گردیده است.
سایر شرایط مندرج در آگهی به قوت خود باقی است.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست