اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.MPC.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت پتروشيمي مارون

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی مارون در نظر دارد اقلام مورد نیاز ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

تضمین شرکت در مناقصه نحوه دریافت اسناد آخرین مهلت ارسال پیشنهادات توسط فروشندگان آخرین مهلت دریافت اسناد شماره تقاضا شماره مناقصه نوع مناقصه موضوع ردیف
ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به ارزش 2% مبلغ پیشنهادی ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به آدرس ایمیل Mmohabatdoost@mpc.ir 10 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 5 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در ازای ارائه معرفی نامه شرکت KAS-465 1400-T-267 مناقصه عمومی GASKET 1
ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به ارزش 2% مبلغ پیشنهادی ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به آدرس ایمیل Fkolahkaj@mpc.ir 10 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 5 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در ازای ارائه معرفی نامه شرکت KAD-983055 1400-T-268 تجدید مناقصه دوش و چشم شوی اضطراری 2
ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به ارزش 2% مبلغ پیشنهادی ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به آدرس ایمیل Mmohabatdoost@mpc.ir 14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم 7 روز پس از درج آگهی  نوبت دوم  در ازای ارائه معرفی نامه شرکت KAS-299 1400-T-269 مناقصه عمومی SONODUR3, HARDNESS TESTER WITH DATA LOGGER 3

* ذکر شماره تقاضا در subject ایمیل ارسالی الزامی می باشد
ضمناً متقاضیان می توانند متن آگهی فوق را در سایت WWW.MPC.IR ملاحظه نمایند .
روابط عمومی پتروشیمی مارون

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست