انجام عملیات راهبری کارگاههای مرکزی و متمرکز و بخشی از کارگاه ماشین آلات حساس

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.BIPC.org.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت سهامي پتروشيمي بندرامام

 نشانی: خوزستان- بندرامام خميني- مجتمع پتروشيمي بندرامام- ساختمان دفتر مركزي- اتاق ۱۱۹

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت شرکت کنندگان در مناقصه (شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام-سهامی عام)

انجام عملیات راهبری کارگاههای مرکزی و متمرکز و بخشی از کارگاه ماشین آلات حساس

ردیف شماره مناقصه نوع فرآیند موضوع  مناقصه مناقصه گزار تلفن تماس نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
1 م ن /20/400 استعلام شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت

مناقصه عمومی یک مرحله ای

انجام عملیات راهبری کارگاههای مرکزی و متمرکز و بخشی از کارگاه ماشین آلات حساس شرکت پتروشیمی بندرامام 06152252324 در این مرحله (شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران) نیاز به ارائه تضمین شرکت در مناقصه نمی باشد.

1-خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی : واریز مبلغ -/000/500 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به نشانی تارنمای مرقوم در ذیل همین آگهی.

2-مهلت، زمان و نشانی اینترنتی جهت دانلود اسناد استعلام ارزیابی کیفی: تا 7 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی(به فاصله 24 ساعت پس از انتشار نوبت اول)، به صورت آنلاین در سایت اینترنتی مرقوم در همین آگهی.

3- مهلت، زمان و نشانی تحویل پاکت پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ظرف مدت حداقل 10روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مربوط(زمان درج شده در اسناد) و به نشانی: استان خوزستان- بندرامام خمینی- مجتمع پتروشیمی بندرامام- ساختمان دفتر مرکزی- اتاق 119

فراخوان مزبور صرفا” جهت ارزیابی کیفی متقاضیان  انتشار یافته,  فلذا ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نمی نماید .بدیهی است متعاقبا” ازپیمانکاران واجد الشرایط (کسب حداقل 60 امتیاز) جهت شرکت در منافصه (مطابق ضوابط آیین نامه معاملات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) به صورت مکتوب دعوت بعمل خواهد آمد.

این اسناد به نشانی BIPC.org.ir  www.  لینک “سامانه معاملات”  قابل مشاهده  و پس از تکمیل فرایند خرید قابل دانلود می باشد. در صورت اشکال در فرآیند خرید اسناد با شماره تلفن: 06152253020 تماس حاصل نمایید.

 روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست