تأمین قطعات و تعمیر انواع ویلچرهای تولید داخلی و انواع ویلچرهای استاندارد و…تعمیرات، سرویس و نگهداری، راه‌اندازی همه دستگاه‌های مولد تهیه مطبوع حرارتی و برودتی و سیستم‌های مخابراتی و ارتباطی ارائه خدمات درمانی مراقبتی شامل: الف: خدمات فیزیوتراپی ب: کمک بهیار و خدمات پرستاری ج: ویزیت پزشک هـ: پانسمان

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های خدمتی زیر را براساس شرایط و طرح قرارداد از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت‌های واجد‌الشرایط واگذار نماید.

همه مراحل برزگاری مناقصه‌ها از طریق اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه الکترونیکی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف شماره مناقصه موضوع مناقصه شماره سریال ثبت مناقصه در سامانه ستاد (www.setadiran.ir) نوع مرحله
1 2/1401 تأمین قطعات و تعمیر انواع ویلچرهای تولید داخلی و انواع ویلچرهای استاندارد و… 2001005002000003 یک مرحله‌ای
2 3/1401 تعمیرات، سرویس و نگهداری، راه‌اندازی همه دستگاه‌های مولد تهیه مطبوع حرارتی و برودتی و سیستم‌های مخابراتی و ارتباطی 2001005002000004 یک مرحله‌ای
3 4/1401 ارائه خدمات درمانی مراقبتی شامل: الف: خدمات فیزیوتراپی ب: کمک بهیار و خدمات پرستاری ج: ویزیت پزشک هـ: پانسمان 2001005002000005 یک مرحله‌ای

 

– مهلت دریافت اسناد مناقصه:

از روز چهارشنبه مورخ 08/04/1401 لغایت روز شنبه مورخ 18/04/1401 خواهد بود.

– مهلت ارائه پیشنهادات:

تا ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 01/05/1401 می‌باشد.

– زمان بازگشایی پاکات‌(الف و ب و ج):

ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 02/05/1401 می‌باشد.

ضمناً، متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آدرس: تهران، میدان هفتم تیر، روبه‌روی مسجدالجواد(ع)، پلاک 31، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ مراجعه و یا با شماره تلفن: 88846829 تماس حاصل نمایند.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

(مرکز تماس: 41934-021) (دفتر ثبت‌نام: 85193768 و 88969737)

کمیسیون معاملات

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست