خدمات «پیمانکاری امور مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود»

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 نشانی: 

 فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای

خدمات «پیمانکاری امور مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود»

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی- وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای خدمات «پیمانکاری امور مجتمع‌های فرهنگی آموزشی رشد مشهد مقدس/ تنکابن/ نشتارود» به شماره ۲۰۰1۰۰۳۰۶۶۰۰۰۰۰2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: ww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در تجدید مناقصه محقق سازند.

زمان انتشار اسناد در سامانه، روز چهارشنبه 1/4/1401 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه: تا ساعت 9 صبح روز شنبه 11/4/1401

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه: تا ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 21/4/1401

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه 21/4/1401

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار:

آدرس: تهران- خیابان کریم‌خان- خیابان ایرانشهر شمالی- پلاک 270- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

تلفن: 87196 داخلی 293 (گروه حقوقی و امور قراردادها)

شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 1456

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست