خرید ۱۵۰۰ عدد اورکت مردانه در سایزهای مختلف خرید ۲۰ دستگاه الکتروموتور گیربکس ترمزدار ۵۵/۰ و ۷۵/۰کیلووات ۱۳۶۰ و ۱۴۰۰ دور

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت ایران خودرو خراسان

 نشانی: 

آگهی تمدید مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تامین کنندگان

 شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد موارد  اشاره شده درجدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی در قالب 2 مناقصه بصورت مجزاء، از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید .

ردیف موضوع مناقصه شماره مناقصه سپرده شرکت در مناقصه (ریال)
1 خرید 1500 عدد اورکت مردانه در سایزهای مختلف 3156 180.000.000
2 خرید 20 دستگاه الکتروموتور گیربکس ترمزدار 55/0 و 75/0کیلووات 1360 و 1400 دور 3157 150.000.000

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه(یک یا هر دو مناقصه) تا تاریخ 09/04/1401 به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در روزهای کاری از ساعت8 الی15 و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره های تلفن(33563050-051 ) و (  9-33563501-051 داخلی (4021)) 

2- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معاملات در روزهای کاری از ساعت8 الی15

لازم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 13/04/1401 ساعت 14 می باشد .

 (شرکت ایران خودروخراسان در رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است)

(هزینه درج یک نوبت آگهی روزنامه بر عهده برندگان  مناقصه است)

ارتباطات و امور بین الملل

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست