خرید، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرم‌افزار جامع (ERP)

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر

شماره مناقصه 2001092119000001

 

سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر درنظر دارد خرید، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرم‌افزار جامع (ERP) ستاد و واحدهای تابعه خود را به‌شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) به شرکت‌های واجد شرایط که صلاحیت و تجربه کافی در این زمینه دارند (دارای رتبه 1 تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری) ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم اس ت مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی نسبت به ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند. زمان انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ 12/04/1401 می‌باشد.

ردیف     موضوع  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار     نوع تضمین

1          مناقصه خرید، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرمافزار جامع (ERP) ستاد و واحدهای تابعه سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلالاحمر            2,000,000,000 ریال       ضمانت‌نامه بانکی معتبر

 • مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: از ساعت 14 روز یک‌شنبه 12/04/1401 تا ساعت 19 روز پنج‌شنبه مورخ 16/04/1401
 • مهلت زمانی ثبت پیشنهاد در سامانه: تا ساعت 19 روز سه‌شنبه مورخ 21/04/1401
 • زمان برگزاری مرحله اول جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 22/04/1401
 • زمان برگزاری مرحله دوم جلسه کمیسیون مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 25/04/1401
 • اعلام برنده نهایی با توجه به امتیاز بندی مرحله اول و قیمت پیشنهادی: سه‌شنبه مورخ 28/04/1401
 • محل برگزاری مناقصه: سالن جلسات حوزه ریاست سازمان تدارکات پزشکی
 • سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود می‌باشد.
 • هزینه نشر آگهی به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.
 • متقاضیان می‌بایست ضمانت‌نامه بانکی و اسنادمربوطه را به شکل فیزیکی تا 1 روز قبل از بازگشای مرحله اول به اداره کل حراست سازمان تدارکات پزشکی تحویل نمایند.
 • حضور نمایندگان شرکت‌هایی که در مرحله اول مورد قبول واقع شده‌اند صرفاً با معرفی‌نامه کتبی در جلسه بازگشایی پاکت قیمت «ج» بلامانع است.
 • نشانی و شماره تماس: تهران خیابان آیت‌الله طالقانی تقاطع سپهبد قرنی ساختمان سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر  شماره 290– به شناسه ملی 14004080206 و کدپستی 1599845318 و تلفن 88983344
 • اطلاعات تماس با سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 دفتر ثبت‌نام 85193768 و 88969737

 

 

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست