خرید تجهیزات خط تولید شوینده

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: کارخانه گلیسیرین و صابون اتکا

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی

کارخانه گلیسیرین و صابون اتکا در نظر دارد خرید تجهیزات خط تولید شوینده خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت می‌گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به مدت ده روز پس از تاریخ درج آگهی به نشانی: شهرری، میدان صفائیه، انتهای خیابان عبدالملکی، کارخانه گلیسیرین و صابون اتکا، تلفن: 02133632069 مراجعه نمایند.

ردیف     کالای مورد نیاز

1          یک واحد خط تولید مواد شوینده 2 الی 4 لیتری شامل دستگاه پرکن، درب‌بند، لیبل‌زن و میز ترافیک

درضمن کارخانه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

رئیس کارخانه گلیسیرین و صابون

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست