خرید تعداد ۲۵ دستگاه سی آرم

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران

 نشانی: 

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی

شماره مناقصه : 14-1401-03

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 25 دستگاه سی آرم را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید .

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 04/04/1401 الی ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 06/04/1401

آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت حداکثر تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 18/04/1401

ضمانتنامه شرکت در مناقصه معادل 000/000/450/11 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی

محل دریافت اسناد : دانلود از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir  به شماره فراخوان 2001050339000018

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 42601320  واحد مناقصات تماس حاصل نمائید .

 

                                                                      دبیرخانه مناقصات

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…
آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای (یکپارچه) سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر شماره مناقصه 2001092119000001   سازمان تدارکات پزشکی…
آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در نظر دارد بسته‌های…

فهرست