خرید قطعات یدکی دیزل برند CATERPILAR

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت مبین انرژي خليج فارس

 نشانی: 

موضوع: آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره 24/401  خرید قطعات یدکی دیزل برند CATERPILAR

 

« بسمه تعالی  »

شرکت مبین انرژی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در نظر دارد

خرید قطعات یدکی دیزل برند  CATERPILAR    (تقاضای شماره  9931090 )

را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مرتبط در این زمینه می باشند، می توانند از طریق سایت شرکت مبین انرژی خلیج فارس به آدرس www.mobinec.ir  نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.

مهلت، و محل تحویل اسناد تکمیل شده حداکثر تا تاریخ   1401.05.29     استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مبین انرژی خلیج فارس، دبیرخانه کمیسیون معاملات می باشد .

شرکت ها می توانند به صورت کتبی یک نفر نماینده جهت شرکت در جلسه گشایش پاکت های پیشنهادی که راس ساعت 10 صبح  روز  سه شنبه 1400.06.08 برگزار می شود، معرفی نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 10.050.000.000  (ده   میلیارد و پنجاه  میلیون ریال)   به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره 185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه به نام شرکت مبین انرژی خلیج فارس خواهد بود.

بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیر قابل استرداد می باشد .

  • تلفن و ایمیل دبیرخانه کمیسیون معاملات: 077.3729.5144.5146و    tender@mobinec.ir
  • تلفن اداره مربوطه :     07737295251   و   07737295250

روابط عمومی شرکت مبین انرژی خلیج فارس

 

 

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست