ساخت قسمت‌هایی از شناور تولیدی به وزن تقریبی ۱۶ تن

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: گروه صنایع شهید قربانی / صنایع دریایی شهید درویشی

 نشانی: 

 

سازمان صنایع دریایی

گروه صنایع شهید قربانی / صنایع دریایی شهید درویشی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت‌اول)

 

شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
22-41/00/09/1/6821 ساخت قسمت‌هایی از شناور تولیدی به وزن تقریبی 16 تن 750.000.000 ریال

 

* شرایط اختصاصی: کلیه متقاضیان می‌بایست: 1- دارای جایگاه حقوقی بوده و تأیید صلاحیت از سوی اصناف مربوطه و اداره کار و امور اجتماعی را داشته باشند. 2- دارای توانایی مالی و فنی باشند 3- دارا بودن سابقه اجرایی مرتبط با موضوع مناقصه 4- دارا بودن حسن سابقه 5- دارا بودن گواهی‌نامه سمتا.

* تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ (02/09/1400) تا تاریخ (09/09/1400) غیر از ایام تعطیل رسمی از ساعت 7 صبح تا 15:30 عصر از طریق مراجعه حضوری به واحد بازرگانی صنایع دریایی شهید درویشی تلفن: 07632571517-07632571252

* مهلت تکمیل و ارائه اسناد مناقصه: از زمان دریافت اسناد تا تاریخ: 21/09/1400 در محل کارفرما

* مبلغ فروش اسناد مناقصه: مبلغ 2.000.000 ریال واریز به‌حساب جاری 38/398082636 بانک سپه شعبه مرکزی بندرعباس کد 39 گروه صنایع شهید قربانی / صنایع دریایی شهید درویشی (فیش واریز بانکی باید هنگام تحویل اسناد مناقصه ارائه گردد)

* پرداخت هزینه درج آگهی در روزنامه به‌عهده برنده مناقصه می‌باشد.

* تمامی جزئیات و شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه ذکر شده است.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست