سرویس ایاب و ذهاب (اتوبوس و مینی بوس) پرسنل

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت ایران خودرو خراسان

 نشانی: 

 

 

آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170

 

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب (اتوبوس و مینی بوس) پرسنل خود به مدت یک سال را  به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

سپرده شرکت در مناقصه 24.000.000.000 ریال می باشد .

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ 27/05/1401   به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در روزهای کاری از ساعت8 الی15 و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره های تلفن(33563050-051 ) و (  9-33563501-051 داخلی (4021)) 

2-محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه کمیسیون معاملات در روزهای کاری از ساعت8 الی15

لازم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 31/05/1401 ساعت 14 می باشد .

(شرکت ایران خودروخراسان در رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است)

(هزینه درج یک نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده  مناقصه است)

ارتباطات و امور بین الملل

 

آرم بانک ملت آگهی مناقصه عمومی شماره 132‏/1401     الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت   ب:…
عنوان آگهی : آگهی مناقصه  عمومی خرید فایروال شرح : شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت خودرو (بن­رو) جهت…
آرم بانک ملت آگهی مناقصه عمومی شماره 132‏/1401     الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت   ب:…
عنوان آگهی : آگهی مناقصه  عمومی خرید فایروال شرح : شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت خودرو (بن­رو) جهت…

فهرست