شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی(مناقصه ساندویچ پنل سقفی)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

                                                                                                                                  شماره مجوز : 3776 . 1398

 

                                                                                                                                 آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران                                        

1/97026 مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره :   

  موضوع مناقصه : ساندویچ پنل سقفی

  SAD-9500214 & ZVD-9700100 & SSD-9700081  شماره تقاضای خرید:

 

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل ،

ساندویچ پنل سقفی مورد نیاز منطقه عملیاتی خود را از شرکتهای تولید کننده واجد شرایط تأمین نماید.از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می شود بامراجعه به سایت  

www.szogpc.com

پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه ومشخصات فنی کالای مورد نیاز (درپایین همین آگهی)، در صورتیکه توانایی تهیه کالا راداشته باشند،نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران مربوط به اداره

تدارکات کالا و تهیه ضمائم درخواست شده واقع در صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به این امور ارسال نمایند.

 

1-شرح مشخصات فنی کالا : (شرح کامل مشخصات فنی کالاها به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد.)

ساندویچ پنل سقفی

2-نوع و مبلغ تضمین : پس از تأیید در مرحله ارزیابی کیفی ،ارایه ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسید واریز وجه نقد (شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد )به مبلغ 000/000/795 ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی الزامیست.
3- مهلت تحویل : آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز 14/07/98 می باشد.
4-ارسال اسناد مناقصه:

1-4 ) پس از انجام ارزیابی کیفی ، شرکتهای تأیید شده ملزم به ارائه پاکات ضمانتنامه ( به مبلغ 000/000/795 ریال) ،پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی ظرف مدت زمان دو هقته می باشند . در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت .

2-4)تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها ، اعلام خواهد شد.

 

 

5-کلیه شرکت کنندگان در مناقصه لازم است در لیست تأمین کنندگان مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران

باشند. ( AVL)    

SAD-95002146-لازم است اقلام  مربوط به درخواست

 به صورت پیشکرایه به آدرس: استان فارس شهرستان فراشبند-منطقه عملیاتی آغار و دالان انبار تدارکات کالا،اقلام مربوط ZVD-9700100به درخواست

به آدرس : استان فارس جاده شیراز سروستان-نرسیده به روستای کت گنبد-منطقه عملیاتی شهید دست بالا-انبار تدارکات

SSD-9700081 کالا و اقلام مربوط به درخواست

 به آدرس استان هرمزگان-بندر عباس-جاده میناب-بعد از دانشگاه هرمزگان-پاسگاه راهنمایی و رانندگی تقاطع گاز-منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی انبار تدارکات کالا ارسال گردد.

 

 

7- در صورت برنده شدن ارایه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست.
8-برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 25% کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
9-قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی وضریب تاثیر 40 درصد محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد بود.
توجه : هر گونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن :32138402و32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره  32314447-071  ارسال نمایید.

 

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 

 

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست