شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز(تجدید مزایده عمومی یک مرحله ایی)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

 کد در ایران کالا: ۱۰۶

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

شماره 55/40/98/1562     تاریخ 98/06/26

تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد نسبت به فروش قطعات و لوازم آبیاری تحت فشار مازاد بر نیاز خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله‌ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از «دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد و بازگشایی پاکت‌ها» از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شدو لازم است شرکت‌کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مزایه محقق سازند.
شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه: 1098001561000003 روز شنبه مورخ 30/6/98
نام و نشانی برگزار‌کننده مزایده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به آدرس کرج – ابتدای جاده محمدشهر قبل از زیرگذر راه‌آهن سمت چپ
هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ 500.000 ریال می‌باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌گیرد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه: از روز شنبه مورخ 30/6/98 لغایت ساعت 10 روز پنج‌شنبه مورخ 4/7/98
آخرین مهلت ارایه پاکت‌های پیشنهادی – بارگزاری در سامانه به صورت PDF: تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 14/7/98
لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 30 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
تاریخ گشایش پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 15/7/98 ساعت 10 در سالن جلسات استان می‌باشد.
مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 420.000.000 ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به شماره حساب شبای 250100004001039704005791 – IR نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکتری 379039781263500650000000000006 قابل ارایه می‌باشد.
آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف) علاوه بر بارگزاری در سامانه، می‌بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت در بسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 14/7/98 به دبیرخانه کمیسیون معاملات مزایده‌گزار در آدرس فوق‌الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند قبل از ارایه نرخ پیشنهادی با درخواست کتبی و در زمان تعیین شده از قطعات و لوازم مورد مزایده، بازدید نمایند.

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن:09352427801  به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.
شماره تماس پشتیبانی سامانه: 27313131 و 41936-021 دفتر ثبت‌نام در سامانه (اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز) آقای عبادی: 09337832026 و 09362894137

دبیرخانه کمیسیون معاملات استان البرز

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست