شرکت عمران شهر جدید پردیس(فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

 کد در ایران کالا: ۳۵

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

 

وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جدید پردیس

کد: 15/98-300-ر

نوبت: اول 

“فروش املاک و مستغلات در شهر جدید پردیس”

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بخشی از املاک و مستغلات خود را به صورت نقدی و شرایطی (30% و 50% نقد و الباقی در اقساط 48 ماهه) از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد، واگذار نماید. مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه مورد فراخوان (برابر جداول موضوع آگهی) و نوع مبلغ تضمین، ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه از تاریخ درج آگهی) و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت عمران شهر جدید پردیس می‌باشد که ارائه آن‌‌ها الزامی است.

نحوه خرید اسناد فراخوان عمومی:

الف) مراجعه به دبیرخانه شرکت در روزها و ساعات اداری بغیر از پنج شنبه، به مدت 15روز از تاریخ 26/06/1398 لغایت09/07/1398 در مقابل درخواست کتبی.

ب) مراجعه به امور مالی شرکت، با همراه داشتن کارت بانکی عضو یکی از گروه های شتاب، برای واریز مبلغ 000ر200(دویست هزار)ریال به منظور خرید اسناد فراخوان.

تبصره: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) چک برگشتی داشته باشند حق شرکت در فراخوان عمومی را ندارند.

ردیف محله ناحیه فاز کاربری مساحت (مترمربع) سطح اشغال (به درصد) حداکثر تراکم (به درصد) کل قیمت پایه کارشناسی با شرایط 50% نقد و الباقی در اقساط 48 ماهه
1 مرکز خدمات مقیاس منطقه و شهر 8 کارگاهی- صنعتی ( به منظور احداث تعمیرگاه مجاز خودرو ) 18/1221 50 50 000ر230ر227ر59  ریال
2 کارگاهی- صنعتی(کارگاهی-خدماتی) 21/600 000ر920ر210ر31 ریال

“مشخصات قطعات با کاربری‌ کارگاهی در فاز 8 شهر جدید پردیس “

“مشخصات قطعات) عرصه و اعیانی) با کاربری‌ مسکونی-آپارتمانی در فاز 2 شهر جدید پردیس “

 

ردیف محله ناحیه فاز کاربری شماره قطعه مساحت (مترمربع) سطح اشغال (به درصد) حداکثر تراکم (به درصد) کل قیمت پایه کارشناسی عرصه و اعیان با شرایط 30% نقد و الباقی در اقساط 48 ماهه
1 3 2 مسکونی-آپارتمانی 56-3-2 73/3242 35 130 700ر151ر934ر194 ریال
2 58-3-2 79/3554 100ر689ر770ر214 ریال

نشانی: کیلومتر 17 آزادراه تهران- پردیس، نرسیده به بومهن، شهر جدید پردیس؛ تلفن: 600، 500، 76275400- 021 وفاکس:76273422- 021 و آدرس وب سایت : www.pardis.ntdc.ir.

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

روزنامه امروز

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله¬ای عام بر…
نوبت اول آگهی مناقصه عمومی شماره مناقصه : 53-5-99 هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله¬ای عام بر…
فهرست