شرکت فاضلاب تهران(مناقصه عمومی)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

 کد در ایران کالا: ۹۰

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی

 

شرکت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله گذاری و احداث آدم روهای شبکه جمع آوری فاضلاب را از محل اعتبارات جاری مطابق جدول مشخصات ذیل به پیمانکارانی که دارای پایه مورد نظر در رشته آب از طرف معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری میباشند واگذار نماید. متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 7/7/98 از ساعت 8 الی 16 با در دست داشتن در خواست کتبی به امور بازرگانی و قراردادهای این شرکت واقع در خیابان دکتر بهشتی، خیابان اندیشه، نبش اندیشه 6 پلاک 14 مراجعه نمایند. ضمنا” پیشنهادات می بایست از ساعت 8 تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 21/7/98 به دبیرخانه این شرکت تحویل گردد. پیشنهادات در روز دوشنبه مورخ 22/7/98 در سالن کنفرانس شرکت باز و رسیدگی خواهد شد.

 

ردیف محل اجراء مبلغ برآورد

(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه (ریال) متراژ (متر) پایه قطر (میلیمتر) مدت پیمان نوع مناقصه ساعت بازگشایی
1 منطقه 12 شهرداری محدوده دادگستری 36،386،669،997 1،419،600،100 3900 5 250 12 یک مرحله ای 11:00
2 مناطق 2 و 5 شهرداری بخش چهارم 112،829،370،164 3،712،881،105 12895 4 250الی500 16 یک مرحله ای 11:10
3 مناطق 2 و 5 شهرداری بخش پنجم 89،263،111،180 3،005،893،335 12258 5 250الی700 15 یک مرحله ای 11:20

 

«ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.»

لازم به ذکر است تضمین شرکت در مناقصه باید به صورت ضمانت نامه بانکی و یا به صورت فیش نقدی در وجه شرکت فاضلاب تهران به شماره حساب 1229948072 نزد بانک ملت شعبه شریعتی  کد 68296 واریز گردد.(هزینه اسناد 3،000،000 ریال به شماره حساب 131524706 بانک تجارت بنام شرکت فاضلاب تهران واریز گردد.)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http: //iets.mporg.ir   و http: //ts.tpww.co.ir  و http: //www.nww.ir   مراجعه نمایند.

 

شرکت فاضلاب تهران

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست