شرکت فاضلاب تهران(مناقصه عمومی)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

 کد در ایران کالا: ۹۰

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی

نوع مناقصه ساعت بازگشائی مدت پیمان میزان سپرده

( ریال)

متراژ

(متر)

قطر داخلی

(میلیمتر)

ردیف
یک مرحله ای 11:00 هشت ماه 4.108.000.000 3000 لوله 1200 1
یک مرحله ای 11:10 هشت ماه 4.918.000.000 3000 لوله 1400 2

شرکت فاضلاب تهران در نظر دارد نسبت به تامین نیاز لوله های بتن پلیمر خود را از محل اعتبارات جاری مطابق جدول مشخصات ذیل از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 9/7/98 از ساعت 8 الی 16 با در دست داشتن درخواست کتبی بانضمام فیش واریزی بمبلغ دو میلیون ریال بحسابجاری131524706بانک تجارت شعبه امام خمینی به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت واقع در خیابان دکتر بهشتی – خیابان اندیشه – نبش اندیشه 6 پلاک 14 مراجعه نمایند. ضمنا” پیشنهادات می بایست از ساعت 8 تا ساعت 16روز سه شنبه مورخ 23/7/98 به دبیرخانه این شرکت تحویل گردد. پیشنهادات واصله راس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 24/7/98 در سالن کنفرانس شرکت باز و رسیدگی خواهد شد.

<<ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است>>

لازم به ذکر است تضمین شرکت در مناقصه باید به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی به نفع شرکت فاضلاب تهران و یا به صورت فیش نقدی در وجه شرکت فاضلاب تهران به شماره حساب 1229948072 نزد بانک ملت شعبه دکتر شریعتی کد68296 واریز گردد.

 ضمنا “سطح بازرسی لوله ها یک می باشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتیhttp: //iets.mporg.ir  و http: //ts.tpww.co.ir  و http: //www.nww.ir  مراجعه نمایند.

 

شرکت فاضلاب تهران

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست