شرکت پتروشیمی جم(فراخوان جهت مناقصه­ی عمومی یک مرحله­ای توام با ارزیابی کیفی)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

 کد در ایران کالا: ۸۰

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

 

آگهی مناقصه­ی عمومی شماره 11- 98

موضوع: فراخوان جهت مناقصه­ی عمومی یک مرحله­ای توام با ارزیابی کیفی

انتخاب پیمانکار تهیه مصالح و اجرای عملیات DYKE WALL TK 7020 A/B-TK 201 A/B  مجتمع پتروشیمی جم

مناقصه شماره: 11-98

 

شرکت پتروشیمی جم( سهامی عام) در نظر دارد قرارداد تهیه مصالح و اجرای عملیات DYKE WALL TK 7020 A/B-TK 201 A/B  مجتمع پتروشیمی جم را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. فلذا از شرکت هایی که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه را داشته و دارای سوابق و تجربیات موثر و مرتبط می باشند دعوت می شود از تاریخ درج آگهی (30/06/1398 و 01/07/1398) تا تاریخ 11/07/1398 به تارنمای (وب سایت) پتروشیمی جم  به آدرس WWW.JPCOMPLEX.IR  مراجعه و اسناد مناقصه را از طریق این تارنما (وب سایت) دریافت (دانلود) نمایند. در صورت نیاز به دریافت توضیحات در خصوص مناقصه می­توانید به نشانی تهران،خیابان شهید عباسپور، خیابان نظامی گنجوی، شماره 27، طبقه­ی چهارم، دبیر خانه­ی کمیسیون معاملات مراجعه و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88654545-021 داخلی 434 تماس حاصل نمایند.

الف- شرح مختصر کار:

تهیه مصالح و اجرای عملیات DYKE WALL TK 7020 A/B-TK 201 A/B  مجتمع پتروشیمی جم

ب- برخی نکات مهم:

این مناقصه به صورت یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی برگزار می­گردد فلذا پاکت­های مناقصه شامل پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه)، پاکت ب (مدارک هویتی، پیش نویس قرارداد و کلیه مکاتبات و سایر مدارک خواسته شده طبق اسناد مناقصه)، پاکت ج (پیشنهاد مالی و جداول صفحات 15 و 16)، پاکت د (مدارک ارزیابی کیفی) خواهد بود که اوراق و محتویات هر کدام باید واجد امضای مجاز و ممهور به مهر طبق آخرین آگهی تغییرات مناقصه­گر و جداگانه بسته بندی شده و جداگانه نیز لاک و مهر شود و در نهایت چهار پاکت لاک و مهر شده در یک پاکت بسته بندی و با قید نام و مشخصات مناقصه­گر و شماره و موضوع مناقصه مجدداً لاک و مهر گردد.

توضیح: درصورت هرگونه نقص در ارائه و یا عدم تکمیل موارد فوق، ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت متقاضی قابل بررسی نمی باشد و ارائه مدارک مورد اشاره و عدم تایید صلاحیت، هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

پس از ارزیابی کیفی و تشخیص صلاحیت متقاضیان و مشخص شدن فهرست کوتاه مناقصه گران، مراتب درخصوص زمان گشایش پاکت ج (پیشنهاد مالی) به صورت کتبی و نیز از طریق تلفن اطلاع رسانی می شود.

 شرایط مناقصه:

  • مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج اولین نوبت آگهی در روزنامه (30/06/1398) لغایت 11/07/1398 می باشد.
  • تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 000/000/700/1 (یک میلیارد و هفتصد میلیون) ریال معادل 170 (یکصد و هفتاد) میلیون تومان واریز به صورت نقد به حساب شماره 2663107006 نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر ثبت شده در سامانه سپام با دوره اعتبار سه ماه تقویمی و قابلیت تمدید تا سه ماه شمسی به نام شرکت پتروشیمی جم(سهامی عام)
  • ارائه هرگونه چک تضمین (شخص حقوقی و یا حقیقی) و یا سفته مورد قبول نیست.
  • محل اجرای کار: داخل کشور و مجتمع پتروشیمی جم می­باشد.
  • آخرین مهلت تحویل پاکت های «الف، ب، ج و د» پیشنهادها مورخ پنجشنبه 25/07/1398می­باشد.
  • زمان گشایش پاکت های پیشنهاد­ها: متعاقباً و فقط به متقاضیان احراز صلایت شده اعلام می­گردد.
  • به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مبهم، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سایرجزئیات و اطلاعات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
  • شرکت پتروشیمی جم(سهامی عام) در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهاد ها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
  • همگی پاکت ها پس از لاک و مهر در داخل یک پاکت لاک و مهر شده قرار گیرد و طبق زمان مقرر تحویل دبیرخانه­ی محرمانه حراست دفتر مرکزی پتروشیمی جم واقع در تهران گردد و رسید دریافت شود..

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست