شهرداری لواسان(آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای دیوار آجری پادگان لشکرک)

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

 کد در ایران کالا: ۸۷

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای دیوار آجری پادگان لشکرک

نوبت دوم

شهرداری لواسان در نظر دارد نسبت به اجرای دیوار آجری پادگان لشکرک را از طریق مناقصه عمومی و با بهره گیری از شرکتهای ی که دارای رتبه  چهار راه و باند می باشند اقدام نماید > لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه  مورخه 11/7/98 به امور قرار دادهای شهرداری لواسان  به آدرس_لواسان کوچک –میدان امام خمینی (ره)ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 27661000داخلی 309 تماس حاصل نمایند

شرایط شرکت در مناقصه

1- ارایه یک فقره ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری به مبلغ 000/000/500میلیون ریال و یا  واریز نقدی به حساب شماره 3100002429005نزد بانک ملی لواسان به نام شهرداری لواسان

2-دریافت و تحویل اسناد مناقصه تنها از طریق معرفی نامه رسمی شرکت به همراه مدارک صلاحیت و رتبه بندی (کپی برابر اصل)و اظهار ظرفیت آزاد میسر خواهد بود

3-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

4-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود

5-سایر اطلاعات و جزییات در شرایط مناقصه درج گردیده است

6-زمان تحویل پاکت های مناقصه به دبیرخانه شهرداری تا پایان  ساعات  اداری روز پنج شنبه مورخ 11/7/98می باشد

7-زمان بازگشایی پیشنهادات روز شنبه مورخ 13/7/98 می باشد

علی حیدریان شهردار لواسان

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست