فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکار و انبوه‌ساز طرح و ساخت

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۲

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.fars.bonyadmaskan.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌فارس

 نشانی: شیراز، بلوار گلستان، حدفاصل چهارراه ادبیات و میدان گلستان، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، طبقه ۳، معاونت مسکن شهری تلفن: ۰۷۱۳۷۳۲۸۱۵۲/کدپستی: ۷۱۴۶۷۸۴۶۸۷

فراخوان ارزیابی کیفی و شناسایی پیمانکار و انبوه‌ساز طرح و ساخت

اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌فارس در نظر دارد طی‌این آگهی نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار دارای ظرفیت آزاد و پروانه صلاحیت طراحی و پیمانکاری (طرح و ساخت) رتبه ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یا انبوه‌ساز دارای ظرفیت آزاد و پروانه انبوه‌سازی طرح و ساخت، با توان مالی و فنی لازم، آگهی تغییرات معتبر، گواهی صلاحیت‌ایمنی اصلی یا موقت جهت شرکت در مناقصه و عقد قرارداد معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تابع در استان‌ها)، آخرین اظهارنامه مالیاتی و سایر مدارک و مستندات و مشخصات آمده در اسناد مناقصه، جهت پیمانکاری در طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های طرح اقدام ملی شهرهایی از استان فارس، اقدام نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت می‌شود که با توجه به شرایط ذیل در‌این فراخوان عمومی‌شرکت نمایند.

موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران و انبوه‌سازان دارای صلاحیت طرح و ساخت، توان مالی، نیروی انسانی و توان فنی، ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمان، حسن سابقه مرتبط و مؤثر و سایر مشخصات و شاخص‌های ارزیابی مورد نظر، برای طرح و ساخت و اجرای پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در شهرهایی از استان فارس، با اعتباری از نوع غیرعمرانی شامل تسهیلات بانکی مختص طرح اقدام ملی مسکن و آورده متقاضیان خرید که به تبع آن کسورات و بالاسری پروژه از نوع غیرعمرانی محسوب می‌شود.
محل و نحوه توزیع و تحویل اسناد: پیرو شیوع ویروس کرونا و در راستای صیانت از سلامت همکاران و عوامل فنی و اجرایی شرکت‌کننده در فراخوان، اسناد ارزیابی کیفی در شبکه/پرتال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ‌فارس به آدرس www.fars.bonyadmaskan.ir به صورت رایگان و فایل پی‌دی‌اف بارگذاری شده است، لذا شرکت‌کنندگان از پیگیری حضوری جداً خودداری فرمایند. همچنین در صورت سوال در وقت اداری از ساعت 9 لغایت 12 صبح با تلفن معاونت مسکن شهری- تلفن 07137328152 و یا تلفن‌خانه اداره کل بنیاد مسکن فارس 07137328172 الی 75 داخلی 248 نظارت و ارزیابی مسکن تماس برقرار نمایید. برگشت اسناد و مستندات ارزیابی کیفی توسط پست و به آدرس: شیراز، بلوار گلستان، حدفاصل چهارراه ادبیات و میدان گلستان، اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس، طبقه 3، معاونت مسکن شهری تلفن: 07137328152/کدپستی: 7146784687
زمان توزیع و تحویل اسناد:
تاریخ و مدت توزیع (فروش) اسناد و شرایط مورد نیاز ارزیابی کیفی: از تاریخ 99/3/1 تا 99/3/12
تاریخ و مدت تحویل (برگشت) اسناد جهت شرکت در ارزیابی کیفی: 99/3/13 تا 99/3/24
ارجاع و انجام کار بر اساس مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی طرح اقدام ملی مسکن، مقررات ملی ساختمان، نشریه‌ها و ضوابط فنی مرتبط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر مقررات لازم، صورت می‌پذیرد.
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده پذیرفته‌شدگان در ارزیابی کیفی برنده مناقصه می‌باشد.
شرکت در فرآیند ارزیابی کیفی حقی جهت ارجاع کار ‌ایجاد نمی‌کند و از پیمانکارانی که امتیاز لازم را اخذ کنند در مراحل بعد ارجاع کار دعوت به عمل می‌آید.
پیمانکاران و یا انبوه‌سازان بومی ‌در ارزیابی کیفی دارای اولویت و امتیاز پیشنهادی شورای فنی استان می‌باشند.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست