فراخوان ارزیابی کیفی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: تهران – میدان آرژانتین – ابتدای بلوار آفریقا – بلوار شهید دادمان – ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه ( ساختمان نگین سپه ) طبقه هشتم – اداره کل مهندسی ساختمان ،  تلفن : ۸۴۴۳۳۵۵۳ (آقای مهندس سعیدی)

فراخوان ارزیابی کیفی به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۶۰۰۰۰۱۸

نوبت دوم

بانک سپه در نظر دارد عملیات تخـریب و نوسازی ساختمان شعبه امام خمینی(ره) دامغان خود با مشخصات ذیل را پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله­ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و با شماره ۲۰۹۹۰۰۱۰۳۶۰۰۰۰۱۸ به صورت الکترونیکی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید . لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مشخصات پروژه:

 • زیربنا:
  • ساختمان:40/355 مترمربع در 5/2 طبقه شامل زیرزمین، همکف و نیم طبقه.
  • محوطه­سازی: 40 مترمربع
 1. مبلغ برآورد اولیه با اعمال ضرایب بالاسری(41/1)، طبقات(0017/1) و منطقه­ای بعلاوه هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 174ر802ر428ر21 ریال (بر مبنای فهرست بهای پایه ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی سال 99)
 2. نوع اسکلت: فلزی و سقف عرشه فولادی
 3. مدت اجرا : 12 ماه
 4. تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 000ر000ر071ر1 ریال (یکی از انواع مندرج در آیین‌نامه تضمین)

* توجه :

 • تاریخ انتشار فراخوان در سامانه : ساعت 8:00 صبح روز شنبه مورخ 99/4/21
 • آخرین مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی از سامانه : ساعت 16 روز شنبه مورخ 99/4/28
 • آخرین مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : ساعت 16 روز شنبه مورخ 99/5/11

اطلاعات تماس دستگاه  مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : تهران – میدان آرژانتین – ابتدای بلوار آفریقا – بلوار شهید دادمان – ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه ( ساختمان نگین سپه ) طبقه هشتم – اداره کل مهندسی ساختمان ،  تلفن : 84433553 (آقای مهندس سعیدی)

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 341934

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست