فراخوان انتخاب مجری طرح نوسازی دستگاه های بلیت الکترونیک سامانه هوشمند حمل و نقل درون شهری

 مهلت ارسال مدارک: ۱۳۹۸.۰۹.۱۰

 کد در ایران کالا: ۲۹۳

 وبسایت:ets.mashhad.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری مشهد

 نشانی: مشهد، بلوار معلم، نبش معلم۱، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

فراخوان انتخاب مجری طرح نوسازی دستگاه های بلیت الکترونیک سامانه هوشمند حمل و نقل درون شهری

 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد در نظر دارد نسبت به تأمین، تجهیز، نگهداری، پشتیبانی و راهبری 8 ساله برای تجهیز سخت افزاری ناوگان اتوبوسرانی شهر مشهد شامل زیرسامانه های مدیریت ناوگان و بلیت الکترونیکی با استفاده از کارت شهروندی و سایر روش های پرداخت با مشارکت بخش خصوصی به انجام رساند.

لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی، فنی و اجرایی لازم در این زمینه می باشند دعوت می شود موارد ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1398.09.10 به آدرس: مشهد، بلوار معلم، نبش معلم1، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد ارسال نمایند:

1-سوابق کاری مرتبط با طرح ناوگان حمل و نقل عمومی

2-مشخصات کامل تجهیز پیشنهادی

3-اسناد مثبته توان مالی (ارائه تاییدیه بانکی متناسب با هزینه تجهیز پیشنهادی و هزینه های راهبری و پشتیبانی)

لازم به ذکر است سرمایه گذاری لازم جهت تجهیز ناوگان اتوبوسرانی و همچنین تأمین هزینه های پشتیبانی و بهره برداری به عهده مشارکت کننده بوده و هزینه های مربوطه به صورت کسر از تراکنش در طول مدت بهره برداری به مجری پرداخت خواهد شد.

پیشنهادهای واصله در کمیته فنی پروژه بررسی و پیشنهادهای حائز حداقل شرایط فنی به مرحله بعد راه خواهد یافت

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی ets.mashhad.ir مراجعه شود

برچسب ها:

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست