فراخوان تجدید ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره تأمین

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک سپه

 نشانی: تهران – میدان آرژانتین – ابتدای بلوار آفریقا – بلوار شهید دادمان - ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه (ساختمان نگین سپه) – طبقه سوم - اداره کل پشتیبانی و خدمات – دایره مناقصه و مزایده

تمدید زمانی فراخوان تجدید ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره تأمین

سامانه بهداشت و درمان به شماره 98/15

 

بانک سپه در نظر دارد زمان خرید و ارائه پاسخ استعلام ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی مناقصه خرید خدمات مشاوره تأمین سامانه بهداشت و درمان خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و با شماره 2099001036000016 را به شرح ذیل تمدید نماید. لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری فرآیند خرید خدمات مشاوره (از خرید اسناد تا پاسخ استعلام ارزیابی کیفی، بازگشایی پاکت ها و اعلام نتایج) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی الکترونیکی (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان درصورت تمایل و عدم عضویت قبلی، نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان مورد اشاره اقدام نمایند.

 

  • آخرین مهلت خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی: ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 99/4/18
  • آخرین مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 99/4/29

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها :

آدرس : تهران میدان آرژانتین ابتدای بلوار آفریقا بلوار شهید دادمان – ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه (ساختمان نگین سپه) طبقه سوم – اداره کل پشتیبانی و خدمات دایره مناقصه و مزایده . تلفن : 84434097 ، 84434070

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934 – 021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 

 

بانک سپه – اداره کل پشتیبانی و خدمات

برچسب ها:

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست