فراخوان تهیه البسه و کفش پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۲۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

 نشانی: کاشان، میدان پانزده خرداد، ابتدای خیابان اباذر، دبیرخانه حراست مرکزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی

فراخوان تهیه البسه و کفش پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1399
شماره: 1-5-99

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان در نظر دارد نسبت به تهیه البسه و کفش پرسنل خود در سال 1399 به تعداد 3500 دست لباس و 1500 جفت کفش از واحدهای تولیدی داخلی اقدام نماید، لذا از کلیه تولیدکنندگان دارای صلاحیت و مجوزهای مربوطه، دعوت به عمل می‌آید رزومه کاری خود، همراه با مجوزهای مربوطه را به‌صورت پاکت در بسته تا تاریخ 99/5/20 به آدرس: کاشان، میدان پانزده خرداد، ابتدای خیابان اباذر، دبیرخانه حراست مرکزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارسال نمایند.

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست