فراخوان خرید ۲۰ قلم STUD BOLTS طبق مشخصات در اسناد مناقصه

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۱۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.torc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت تهران

 نشانی: 

فراخوان خرید 20 قلم STUD BOLTS طبق مشخصات در اسناد مناقصه

آخرین مهلت اعلام آمادگی و ارسال فرم تکمیل شده ارزیابی کیفی مناقصه‌گران تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 99/5/15 می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به سایت شرکت www.torc.ir بخش مناقصات مراجعه فرمایید.

شرکت پالایش نفت تهران

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست