فراخوان شناسایی شرکت‌های واجدصلاحیت نوبت دوم

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۱۸

 کد در ایران کالا: ۹۸

 وبسایت:www.bipc.org.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت پتروشيمي بندر امام

 نشانی: خوزستان - بندر امام خمینی (ره) - مجتمع پتروشیمی بندر امام - ساختمان دفتر مرکزی - طبقه همکف - اتاق ۱۱۵

فراخوان شناسایی شرکت‌های واجدصلاحیت

نوبت دوم

شرکت کیمیا بندرامام (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های توانمند و صلاحیت‌دار در زمینه تامین دتکتورها ساخت شرکت Endress + Hauser از نوع GAMA PILOT سری DG57-A1P3C1 با مشخصات فنی ذیل و یا نمونه داخلی مشابه که کارایی دتکتورهای مذکور را داشته باشد اقدام نماید:

Z-65.15-212
Measurement Length: 100 mm
PTB 99 ATEX 1104
EX II 2G EExd ib IICT6
فلذا بدینوسیله از متقاضیان واجدشرایط (شرکت‌های فعال و با سابقه تجربی مشابه یا مرتبط با موضوع فراخوان)، دعوت به عمل می‌آید تا مدارک مثبته خود را، شامل:
ارایه تصویر ممهور به مهر «برابر با اصل» (توسط دفترخانه اسناد‌رسمی) گواهینامه دال بر دارندگی نمایندگی از شرکت‌های مادر.
ارایه تصویر ممهور به مهر «برابر با اصل» (توسط دفترخانه اسناد رسمی) گواهینامه صلاحیت از مراجع ذیصلاح داخلی.
ارایه رزومه کامل شرکت‌ حاوی معرفی شرکت، رئوس سوابق کاری مشابه / مرتبط با موضوع فراخوان – تمامی مستندات در این خصوص می‌بایستی توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز باشد.
شرکت‌های واجدشرایط لازم است مدارک فوق‌الذکر را در یک پاکت دربسته که روی آن نام و نشانی و تلفن و موضوع فراخوان و محتویات آن قید شده باشد قرار داده و حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/9/18 به اداره امور پیمان‌های مجتمع پتروشیمی بندر امام واقع در: استان خوزستان – بندر امام خمینی (ره) – مجتمع پتروشیمی بندر امام – ساختمان دفتر مرکزی – طبقه همکف – اتاق 115 – تلفن: 2370-0615225 تحویل نمایند.
توجه:
تمامی مدارک ارسالی می‌بایستی دارای مهر و امضای صاحبان امضای مجاز شرکت متقاضی باشند.
بعد از زمان تعیین شده جهت دریافت پاکات، هیچگونه مدارکی دریافت نخواهد شد و در صورت ارسال عیناً به شرکت مربوطه مسترد می‌گردد.
این آگهی در سایت www.bipc.org.ir قابل مشاهده می‌باشد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست