فراخوان عمومی(مزایده) فروش املاک و مستغلات شرکت عمران شهر جدید پردیس

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جدید پردیس

 نشانی: 

کد: 9/401-300-ر

نوبت :اول

وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جدید پردیس

 

فراخوان عمومی(مزایده) فروش املاک و مستغلات شرکت عمران شهر جدید پردیس

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بخشی از املاک و مستغلات خود را به صورت نقدی از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد، واگذار نماید. مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه مورد فراخوان (برابر جداول موضوع آگهی) و نوع مبلغ تضمین، ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 7 ماهه از تاریخ درج آگهی) و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت عمران شهر جدید پردیس می‌باشد که ارائه آن‌‌ها الزامی است.

نحوه خرید اسناد فراخوان عمومی:

الف) مراجعه به دبیرخانه شرکت در روزها و ساعات اداری بغیر از پنج شنبه، به مدت 7روز از تاریخ 18/05/1401 لغایت 24/05/1401 در مقابل درخواست کتبی.

ب) مراجعه به امور مالی شرکت، با همراه داشتن کارت بانکی عضو یکی از گروه های شتاب، برای واریز مبلغ 000ر500 ( پانصد هزار )ریال به منظور خرید اسناد فراخوان.

تبصره: چنانچه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) چک برگشتی داشته باشند حق شرکت در فراخوان عمومی را ندارند.

تبصره 2 : پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت عمران پردیس در صورت تمایل به شرکت در فراخوان می توانند با مراجعه به امور مالی شرکت و اخذ تائیدیه مطالبات در فراخوان شرکت نمایند.

مشخصات قطعات با کاربری‌ های مختلف در فازهای مختلف شهر جدید پردیس

ردیف فاز کاربری شماره قطعه مساحت (مترمربع) سطح اشغال (به درصد) حداکثر تراکم (به درصد) کل قیمت پایه کارشناسی(ریال) با شرایط 100 نقدی
1 1 مسکونی 1-4-(1-154- C) 415/51 50 80 56,093,850,000
2 5 مسکونی 5-4-15- A 2424/96 35 240 387,993,600,000
3 5 مسکونی 5-4-15 – B 4002/30 35 240 600,345,000,000
4 2 مسکونی آپاراتمانی با انضمام اعیانی 2-4-59 317435/ 35 130 849,784,500,000
5 5 تجاری 5-5-11 G 1200/84  65 240 420,294,000,000
6 5 تجاری 5-3-08 B 1200/05 65 240 420,017,500,000
7 9 تجاری 9-4-41 C 355/65 80 160 81,799,500,000
9 3 تجاری 3-4-(24-25) 294 100 100 97,020,000,000
10 11 تجاری 1-2-140 468/48 100 150 187,392,000,000
11 9 مسکونی 9-1-(151-318)  C 383/39 50 80 47,923,750,000
12 9 مسکونی 9-1-(151-318)  D 22/369 50 80 46,152,500,000
13 9 مسکونی 9-1-(151-184) A 221/5 50 80 28,352,000,000
14 9 مسکونی 9-1-(151-184) B 230/28 50 80 29,475,840,000
15 4 مسکونی – باغ ویلا 4-5-(2363) 1638/73 10 20 106,517,450,000
16 4 مسکونی – باغ ویلا 4-5-(2374) 1500 10 20 100,500,000,000
17  4 مسکونی – تجاری 4-3-)75-28) 494/75 80 49/24 148,425,000,000

 

 

 

 

18 8 تجاری C-94-8 1881.55 50 250 658,542,500,000
19 4 مسکونی 4-5-(2354) 1427.96 10 20 95,673,320,000
20 4 مسکونی 4-5-(2355) 50/1345 10 20 91,494,000,000

 

نشانی: کیلومتر 17 آزادراه تهران- پردیس، نرسیده به بومهن، شهر جدید پردیس؛ تلفن: 600، 500، 76275400- 021 وفاکس:76273422- 021 و آدرس وب سایت : www.pardis.ntdc.ir.

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید پردیس

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست