فراخوان عمومی اجاره املاک شرکت عمران شهر جدید پردیس

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۲۷

 کد در ایران کالا: ۳۵

 وبسایت:www.pardis.ntdc.ir.

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جدید پردیس

 نشانی: كيلومتر ۱۷ آزادراه تهران- پرديس، نرسيده به بومهن، شهر جديد پرديس

 

 

وزارت راه و شهرسازی

شرکت عمران شهر جدید پردیس

کد: 98/31-300-ر

 

 نوبت: اول

فراخوان عمومی اجاره املاک شرکت عمران شهر جدید پردیس

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد منافع سه باب سوله را از طریق فراخوان عمومی با جزئیات مندرج در اسناد، جهت اجاره یکساله واگذار نماید. مبلغ تضمین شرکت در فراخوان معادل 5 درصد قیمت کل پایه اجاره سالیانه مورد فراخوان (برابر جداول موضوع آگهی) و نوع مبلغ تضمین، ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه از تاریخ درج آگهی) و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت عمران شهر جدید پردیس می‌باشد که ارائه آن‌‌ها الزامی است.

نحوه خرید اسناد فراخوان عمومی اجاره:

الف) مراجعه به دبیرخانه شرکت در روزها و ساعات اداری بغیر از پنج شنبه، از تاریخ 98/11/19 لغایت 98/11/27 در مقابل درخواست کتبی.

ب) مراجعه به امور مالی شرکت، با همراه داشتن کارت بانکی عضو یکی از گروه های شتاب، برای واریز مبلغ 000ر200(دویست هزار)ریال به منظور خرید اسناد فراخوان.

مشخصات موارد فراخوان عمومی اجاره در فازهای 5و9 شهر جدید پردیس

ردیف مشخصات مورد واگذاری نوع بهره برداری فاز توضیحات کل قیمت پایه کارشناسی اجاره بهای ماهیانه(ریال)
1 48 مترمربع از فضای داخل یک باب سوله احداثی به مساحت کل 120 مترمربع سوپرمارکت 5 دارای

انشعابات آب، برق و گاز

000ر000ر40
2 72 مترمربع  از فضای داخل یک باب سوله احداثی به مساحت کل 120 مترمربع نانوایی 000ر000ر35
3 48 مترمربع از فضای داخل یک باب سوله احداثی به مساحت کل 120 مترمربع سوپرمارکت 9 000ر000ر40

نشانی: کیلومتر 17 آزادراه تهران- پردیس، نرسیده به بومهن، شهر جدید پردیس؛ تلفن: 600، 500، 76275400- 021 وفاکس:76273422- 021 و آدرس وب سایت : www.pardis.ntdc.ir.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
فهرست