فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران

 نشانی: تهران - سعادت‌آباد - ابتدای کوی فراز - دبیرخانه اداره کل زندان‌های استان تهران

فراخوان عمومی

اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان تهران تصمیم به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار جهت انجام عملیات به شرح ذیل در ندامتگاه تهران بزرگ واقع در کیلومتر 5 جاده حسن‌آباد قم به چرمشهر ورامین را دارد:

احداث ساختمان انبار البسه به وسعت 1200 متر مربع شامل کل عملیات اجرایی (ابنیه، سازه‌بتنی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی)
برآورد اولیه مطابق فهارس پیوست (فهرست بها ابنیه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی پایه سال 1399)، مبلغ 26.333.879.190 ریال با احتساب ضرایب بالاسری، منطقه، طبقات، تجهیز کارگاه و کسر کسورات قانونی می‌باشد.
مدت پروژه: کلاً شش (6) ماه از زمان انعقاد قرارداد.
تضمین شرکت در مناقصه 1.317.000.000 ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی در وجه اداره کل زندان‌های استان تهران و یا واریز به حساب شبا IR220100004074013107865426 به‌نام تمرکز وجوه سپرده‌های اداره کل زندان‌های استان تهران در بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 99/2/29 الی 99/3/6 می‌باشد.
تاریخ ثبت پیشنهاد در سامانه تا پایان ساعت کاری روز 99/3/16 می‌باشد.
تاریخ تحویل فیزیکی پاکات الف و ب تا پایان ساعت کاری روز 99/3/17 می‌باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ساعت 10 صبح روز 99/3/18 می‌باشد.
آدرس تحویل اسناد: تهران – سعادت‌آباد – ابتدای کوی فراز – دبیرخانه اداره کل زندان‌های استان تهران
لذا از کلیه شرکت‌های پیمانکاری توانمند که دارای رتبه‌بندی معتبر از معاونت و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مرتبط با موضوع پروژه (حداقل 5 ابنیه) می‌باشند و گواهی‌نامه آنان تا پایان مدت قرارداد معتبر می‌باشد دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت تجارت الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. بدیهی است درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی را برای اداره کل زندان‌های استان تهران ایجاد نمی‌نماید.
توضیحات:
در اجرا بند ب تبصره 5 قانون بودجه 98 کل کشور، پرداخت‌ها در قالب اسناد خزانه با
سررسید 1400/5/19 انجام خواهد شد و پروژه پیش‌پرداخت ندارد.
نوع مناقصه یک مرحله‌ای، تاریخ نشر دو نوبت آگهی 99/2/28 روزنامه ایران و 99/2/29 روزنامه همشهری
سایر اطلاعات در شرایط مناقصه درج می‌گردد.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست