فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان HIGH TEMPERATURE PIPING MATERIAL

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۲۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشیمی جم

 نشانی: تهران، خیابان توانير، خیابان نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه ۶، پلاك ۲۷ ساختمان پترو شيمي جم، طبقه همكف، واحد حراست

آگهی فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان HIGH TEMPERATURE PIPING MATERIAL

جهت استفاده در کوره های الفین مجتمع پتروشیمی جم

نوبت دوم

 

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکتهای توانمند درخصوص تامین              HIGH TEMPERATURE PIPING MATERIAL مورد استفاده در کوره الفین مجتمع پتروشیمی جم از طریق فراخوان عمومی و مطابق شرایط ذیل اقدام نماید:

 

  • عنوان فراخوان: شناسایی تامین کنندگان اقلام HIGH TEMPERATURE PIPING MATERIAL کوره الفین
  • اسناد فراخوان: شرح کالا از تاریخ 99/5/6 لغایت 99/5/24در سایت شرکت پتروشیمی جم بخش مناقصه و مزایده، در دسترس می باشد.
  • تحویل مدارک: شرکتهایی که سابقه تامین اقلام اعلام شده توسط شرکت پتروشیمی جم را دارند، می بایست نسبت به تکمیل و پرینت فایل اکسل پیوست و ارائه کلیه مستندات مورد نیاز در چک لیست ارزیابی عمومی تامین کنندگان (پیوست) اقدام نموده و به همراه یک نامه پوششی (حداکثر یک صفحه) که معرفی کننده شرکت تامین کننده و اطلاعات تماس آن باشد، حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت:14:00) روز یکشنبه مورخ 99/5/26، به آدرس تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27 ساختمان پترو شیمی جم، طبقه همکف، واحد حراست ارسال نمایند.
  • روی پاکت ارسالی می بایست عبارت “اسناد فراخوان عمومی شناسایی تامین کنندگان                 HIGH TEMPERATURE PIPING MATERIAL درج گردد.
  • به مواردی که حاوی اطلاعات ناقص بوده و یا پس از تاریخ فوق الاشاره دریافت شده باشند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
  • تلفن تماس : 7-88656482-021
  • نمابر: 88656489 – 021

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست