فراخوان عمومی شناسایی شرکت‌های پیمانکار

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ درج آگهی

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت نفت ایرانول

 نشانی: تهران، باقرشهر، خیابان رجایی (جاده قدیم قم)، بلوار پالایشگاه (شهید تندگویان)، بعد از نگهبانی اول دست راست درب دوم، شرکت نفت ایرانول، واحد خرید و تأمین داخلی

فراخوان عمومی شناسایی شرکت‌های پیمانکار

شرکت نفت ایرانول در نظر دارد جهت انتخاب شرکت‌های پیمانکار ذیصلاح برای ساخت، نصب و راه‌اندازی میز تست شیرآلات پالایشگاه روغن‌سازی آبادان از طریق این آگهی نسبت به شناسایی شرکت‌های واجدشرایط اقدام نماید. از کلیه شرکت‌های پیمانکار توانمند دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و شرکت در مناقصه، با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی‌نامه معتبر از ساعت 8 الی 15 به آدرس: تهران، باقرشهر، خیابان رجایی (جاده قدیم قم)، بلوار پالایشگاه (شهید تندگویان)، بعد از نگهبانی اول دست راست درب دوم، شرکت نفت ایرانول، واحد خرید و تأمین داخلی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است شرکت نفت ایرانول در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست