فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجموعه تجاری، خدماتی در ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شهرداری قم

 نشانی: 

 

 

فراخوان عمومی مشارکت در احداث مجموعه تجاری، خدماتی در

ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (سلام ا… علیها)

 • شهرداری قم در نظر دارد با رعایت تشریفات قانونی جهت احداث مجموعه تجاری ، پارکینگ و پایانه عمومی و حیاط شهری در ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (سلام ا… علیها) (ابتدای بلوار پیامبر اعظم (صلی ا…علیه و آله وسلم) ) در عرصه ای به مساحت تقریبی 24500 مترمربع و با زیربنای تقریبی 110،000 مترمربع، با بخش خصوصی مشارکت نماید .
 • سپرده شرکت در فراخوان: مبلغ 30.000.000.000 ریال .
 • مهلت خرید اسناد: 11/5/1401 لغایت 31/5/1401، حوزه سرمایه گذاری شهرداری قم ، تلفن 36104352-025
 • هزینه خرید اسناد : جهت خرید اسناد فراخوان مبلغ 10،000،000 ریال به شماره حساب 100600160021 بانک شهر بنام شهرداری قم واریز گردد.
 • محل و نحوه فروش اسناد:
 1. حضوری: بلوار امام موسی صدر . ساختمان شهرداری مرکز. طبقه سوم. حوزه سرمایه گذاری (با در دست داشتن اصل فیش واریزی ). تلفن 36104352-025
 2. غیر حضوری: مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداری قم به نشانی peyman.Qom.ir  و خرید اسناد به صورت الکترونیکی.
 • مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز 6/6/1401 .
 • محل تحویل اسناد: ساختمان شهرداری قم . طبقه ششم. اداره کل حراست.
 • توضیحات : سایر شرایط فراخوان در اسناد و مدارک درج شده است. شرکت کننده پس از دریافت اسناد و مشخصات مکلف است کلیه اسناد و مدارک را امضاء و به همراه پیشنهاد ارائه نماید. امضاء اسناد و مدارک به منزله قبول تمامی شرایط می‌باشد.
 • آدرس شهرداری قم : بلوار امام موسی صدر.تلفن: 36104344 025

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست