فرخوان شناسایی شرکت ها

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۱۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

 نشانی: 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد “تأمین دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی” به منظور تجهیز بیمارستان تخصصی خود واقع در شهرستان سیرجان را مطابق با جدول ذیل و برندهای مورد تأیید، از طریق برگزاری مناقصه به شرکت(های) واجدشرایط واگذار نماید. هدف از این فراخوان شناسایی شرکت‌های صاحب صلاحیت جهت دعوت به مناقصه می‌باشد.

روزنامه امروز

مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور برای شعب بانک در سراسر…
مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید نگهدارنده و شارژر بی‌سیم موبایل 100 عدد TSCO THL 1250W-…
مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور برای شعب بانک در سراسر…
مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید نگهدارنده و شارژر بی‌سیم موبایل 100 عدد TSCO THL 1250W-…
فهرست