فروش ” الکترود گرافیتی سایز ۶۰۰ “

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: واحد خرید خدمات مجتمع جهان فولاد سیرجان

 نشانی: 

آگهی مزایده عمومی

فروش ” الکترود گرافیتی سایز 600 “

“شماره 14013خ”

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در نظر دارد نسبت به فروش” 517 تن الکترود گرافیتی سایز 600 خود اقدام نماید ؛ لذا از شرکتهای متقاضی دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 19/05/1401  پاکات پیشنهاد خود را به آدرس مندرج در اسنادمزایده تحویل دهند.شرکت های متقاضی می توانند جهت اطلاع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط، اسناد و مشخصات موضوع مزایده را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir قسمت خرید وفروش-مزایده ها دریافت نمایند.

 

  • اسناد و مدارک لازم جهت حضور در مزایده:
  • مدارک ثبتی و شناسایی: شامل تصویر اساسنامه، مدارک کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و … ( ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است)
  • اسناد مزایده مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضای مجاز.

 

  • شرایط :
  • محل تحویل اقلام مزایده ؛ شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده شیراز، کیلومتر 2 جاده گل گهر، شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
  • ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
  • شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09139964877 (ایرانمنش) تماس حاصل نمایید. ( پاسخگویی در ساعات اداری )
  • هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مزایده می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فولاد سیرجان

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست