فروش ضایعات چوبی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 نشانی: 

مزایده عمومی فروش ضایعات چوبی

شماره مزایده: PGSOC-LEC-Wood Auction-TE-01939

 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد فروش ضایعات چوبی خود را از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی/حقوقی واجد شرایط واگذار کند، بنابراین از همه متقاضیان دعوت می‌شود برای تهیه اسناد مزایده تا تاریخ 12/05/1401 با ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

خاطرنشان می‌شود هرگونه نقل و انتقال پسماندهای صنعتی بایستی از طریق سامانه محیط زیست به آدرس www.iranemp.ir  صورت پذیرد. لذا یکی از شرایط احراز صلاحیت خریدار ضایعات صنعتی، ثبت نام به عنوان دریافت کننده در سامانه یاد شده است.

هزینه خرید اسناد: 2،000،000 (دو میلیون) ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت می‌بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره 31312677-076 و 31313357-076 تماس حاصل فرمایند.)

میزان ضمانت‌نامه شرکت در مزایده:  مبلغ 525,000,000  ( پانصد و بیست و پنج میلیون ) ریال.

تاریخ بازدید: مورخ 18/05/1401، ساعت 09:00 متقاضیان باید حداکثر تا ساعت 11:00مورخ 15/05/1401 نسبت به معرفی نماینده خود جهت بازدید اقدام فرمایند.

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 25/05/1401

محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار صنعت نفت، میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: 31310000-076 داخلی 2919، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل: Legal@pgsoc.ir

روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

 

    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…
    آگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی پیمانکاران  شماره:  3175/1401- م/170   شرکت…
آگهی  مناقصه نوبت اول قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – موسسه شهید رجایی در نظر دارد اجرای کامل عملیات آزمایشات…

فهرست