قابل توجه خریداران املاک مزایده شماره ۹/۹۸ اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۹/۱۰

 کد در ایران کالا: ۲۵۷

 وبسایت:www.setadiran.ir www.bmi.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملی ایران

 نشانی: 

قابل توجه خریداران املاک
مزایده شماره 9/98 اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 8 صبح روز 98/8/29 به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به نشانی: www.bmi.ir بخش اخبار← اطلاعیه‌ها← مناقصه و مزایده← مزایده سراسری نوبت نهم اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir (مزایده← مزایده دستگاه اجرایی← مزایده‌گر← مزایده شماره 2098091218000009 برای اموال غیرمنقول و مزایده شماره 1098091218000008 برای اموال منقول) مراجعه نمایند. درضمن ارائه پیشنهاد صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت 17 روز 98/9/10 امکان‌پذیر بوده و تاریخ بازگشایی الکترونیکی پاکت‌ها مورخ 11/09/98 خواهد بود.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست